REFERENCE

SVETOVANJE

v zvezi s talnim taktilnim vodilnim sistemom in drugimi prilagoditvami za invalide

Od leta 2012 redno svetujemo projektantom pri načrtovanju talnega taktilnega vodilnega sistema za slepe in slabovidne ter svetujemo javnim zavodom in občinam v zvezi z izpolnjevanjem drugih zahtev vezanih na dostopnost.

Svetovanje pri izdelavi projektov:

 • Svetovanje z vidika dostopnosti pri raznih projektih. Elea iC d.o.o., 2022.
 • Priprava usmeritev za izboljšanje dostopnosti pri projektu Aktivno v šolo – Piran. Inštitut za politike prostora, 2021.
 • Predlogi za izboljšanje dostopnosti stanovanjske soseske Cesta v Gorice. JSS MOL, 2021.
 • Svetovanje in predlogi v zvezi z dostopnostjo na projektu prenove prostorov v stavbi Miklošičeva 24. ZZZS, 2021.
 • Svetovanje pri izvedbi taktilnih oznak na Mestnem trgu v Domžalah. Volgemut arhitekti, 2021.
 • Center za rehabilitacijo slepih in slabovidnih. Očesna klinika Ljubljana, 2020.
 • Izboljšanje dostopnosti na Sedejevi cesti v Novi Gorici. MONG, 2020.
 • Analiza hodljivosti z vidika univerzalne dostopnosti v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto. IPoP, 2020.
 • Svetovanje v zvezi s pripravo dostopnih informacij o Čutnih potepih za ciljno skupino slepih, slabovidnih in drugih gibalno oviranih. Posoški razvojni center, 2020.
 • Muzej sodobne umetnosti Bled. Elea Ic d.o.o., 2020.
 • Prenova TIC v Novi Gorici. MONG 2020.
 • Kopališče Ilirija. Elea Ic, d.o.o., 2020.
 • Center trajnostne mobilnosti Kranj, prometna ureditev. Mestna občina Kranj, 2020.
 • Prenova Partizanske ceste v Škofji Loki. Občina Škofja Loka, 2020.
 • Predlogi za izboljšanje dostopnosti informacij v Idriji. Občina Idrija, 2020.
 • Prenova stavbe gimnazije. Gimnazija Celje Center, 2020.
 • Prenova Cankarjeve, Kidričeve in Delpinove ceste v Novi Gorici. MONG, 2020.
 • Prenova Tržaške in Dunajske ceste v Ljubljani. MOL, 2020.
 • Prenova Rakuševe cest, Litostrojske in Vodnikove ceste v Ljubljani. MOL, 2019.
 • Prenova Karlovške in Prešernove ceste v Ljubljani. MOL, 2017.
 • Prenova Dalmatinove, Gosposvetske in severnega dela Slovenske ceste v Ljubljani. MOL, 2017.
 • Prenova mestnega središča Ajdovščine. Arhitekturni biro Ravnikar Potokar, 2017.
 • Prenova Zdravstvenega doma Miren. Limita d.o.o, 2017.
 • Prenova Šubičeve ceste v Ljubljani. IZTR d.o.o, 2016.
 • Prenova Cankarjeve ceste v Ljubljani. 2K Arhitektonski ured d.o.o., 2015.
 • Prenova osrednjega dela Slovenske ceste v Ljubljani. 2K Arhitektonski ured d.o.o., 2015.
 • Prenova Bevkovega trga v Novi Gorici. MDSSNG, 2014.
 • Prenova Prešernove ceste v Tolminu. Občina Tolmin, 2014.
 • Prenova Cankarjevega nabrežja v Ljubljani. MOL, 2014.
 • Prenova Čopove ulice v Ljubljani. MOL, 2013.
 • Izvedba TTVS v Ljubljani – Vič. MOL, 2013.

 

STORITVE