REFERENCE

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNE JAVNOSTI

o tem, kako načrtovati in ohranjati prostor, informacije in storitve dostopne vsem

Izvajamo redne izobraževalne dejavnosti v zvezi z zagotavljanjem dostopnosti prostora, storitev in informacij. Med našimi dejavnostmi so strokovni seminarji o dostopnosti, cikli izobraževalnih delavnic za strokovne delavce, študente in uradne osebe na prostorskem področju, v upravi in turizmu, sodelovanje na strokovnih konferencah.

 • Izvedba predavanja “Evakuacija v stavbah – kaj od nas zahteva zakonodaja? Na konferenci “Evakuacija funkcionano oviranih oseb iz stavb”. SZPV, 2023.
 • Izvedba izobraževanja Univerzalna graditev in uporaba prostora. Elea iC d.o.o., 2022.
 • Izvedba predavanja Dostopnost tiskovin in promocijskih materialov za Turizem Ljubljana. Zavod Brez ovir s.o.p., 2022.
 • Izvedba izobraževanja Taktilne oznake v cestnem prostoru. DRI, 2022.
 • Izobraževanja ZAPS. ZAPS, 2022.
 • Izvedba izobraževanja Dostopnost knjižnic. ZDSSS, 2022.
 • Izvedba izobraževanja Dostopnost turističnih kmetij. Zdrženje turističnih kmetij, 2022.
 • Izvedba izobraževanja za zaposlene na LS v zvezi z dostopnostjo storitev za vse. Loterija Slovenie, 2022.
 • Predavanji v okviru usposabljanja za strokovni izpit za projektante ZAPS “Gradbeni zakon: univerzalna graditev in uporaba objektov ” in “Univerzalna dostopnost odprtega prostora”. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, 2021.
 • Organizacija strokovnega izobraževanja za zaposlene na projektantskem podjetju Ržišnik-Perc d.o.o. “Univerzalna graditev in uporaba prostora”. Ržišnik Perc d.o.o., 2021.
 • Organizacija strokovnega izobraževanja za zaposlene na področju kulturne dediščine “Univerzalna dostopnost in kulturna dediščina”. MOP, 2021.
 • Izvedba predavanj na strokovnem izobraževanju za projektante “Urejanje dostopnega okolja za vse”. Zbornica za arhitekturo in prostor, 2021.
 • Predavanje v zvezi z načrtovanjem poti za pešce na posvetu Načrtovanje kolesarskih poti Danska: Slovenija. Educenter, 2021.
 • Zagotavljanje univerzalne dostopnosti v odprtem prostoru, izvedba spletnega strokovnega izobraževanja za gradbene ter cestne nadzornike in inšpektorje. MOP, 2020.
 • Talni taktilni vodilni sistem, izvedba predavanja na strokovnem izobraževanju Prometna signalizacija do prometne varnosti. Educenter, 2020.
 • Spletno izobraževanje za študente v okviru projekta ŠIPK “Ranljivim skupinam prilagojena nadgradnja učne poti Čez Most po modrost”. Univerza v Ljubljani (Univerze v Ljubljani – Zdravstvena fakulteta, Naravoslovnotehniška fakulteta, Pedagoška fakulteta in Biotehniška fakulteta), 2020.
 • Dostopnost v Škofji Loki, delavnica za zaposlene na občinski upravi. Občina Škofja Loka, 2020.
 • Standard 21542 uporaba v praksi, prispevek na Konferenci o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni gradnji. MOP, 2020.
 • Strateško načrtovanje dostopnosti, prispevek na Konferenci o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni gradnji. MOP, 2020.
 • Talni taktilni vodilni sistem, izvedba strokovnega izobraževanja za zaposlene v podjetju. Dri upravljanje investicij, d.o.o., 2020.
 • Talni taktilni vodilni sistem, izvedba izobraževalne delavnice za predstavnike slepih in slabovidnih ter tiflopedagogov v okviru projekta Vključevanje slepih in slabovidnih v proces prostorskega načrtovanja. Ljubljana, MOP, 2019.
 • Univerzalna graditev, izvedba strokovnega predavanja za projektante v okviru projekta Široko zaprte oči II, inkluzivni prostori Novega mesta. Društvo Estetika, 2019.
 • Izvedba izobraževanj za turistične vodnike za vodenje oseb z oviranostmi v Ekomuzeju presihajočih jezer Pivka. Občina Pivka, 2019-2020.
 • Dostopnost?, izvedba predstavitve za predstavnike javnih ustanov v okviru priprave Strateškega načrta Nova Gorica. MONG, 2019.
 • Urejanje dostopnega okolja za vse, izvedba seminarja za mestno upravo in javne zavode Mestne občine Ljubljana. MOL, 2019.
 • Talni taktilni vodilni sistem, izvedba delavnice za mestno upravo Mestne občine Ljubljana in projektante. MOL, 2019.
 • Talni taktilni vodilni sistem, izvedba strokovnega predavanja na strokovnem izobraževanju o talnih označbah. Educenter, 2019.
 • Svetovalna mreža dostopnosti, izvedba serije izobraževalnih delavnic in svetovanja na terenu v zvezi s taktilnim vodilnim sistemom v petih slovenskih občinah. Postojna, Ajdovščina, Nova Gorica, Kočevje, Škofja Loka, 2018.
 • Čutim prostor, izvedba serije izobraževalnih delavnic v šestih slovenskih mestih. Postojna, Ajdovščina, Nova Gorica, Jesenice, Slovenj Gradec, Zagorje ob Savi, 2017.
 • Dostopnost mestnega prostora, izvedba predavanja v sklopu rednega študijskega programa na Fakulteti za logistiko. Celje, 2017.
 • Čutim prostor, izvedba serije izobraževalnih delavnic v sedmih slovenskih mestih. Laško, Velenje, Novo mesto, Tolmin, Kočevje, Kranj, Krško, 2016.
 • Talni taktilni vodilni sistem za osebe z okvaro vida v MOL, prispevek na mednarodni razstavi »Zelena infrastruktura – novi izzivi načrtovanja mestne krajine« Društva krajinskih arhitektov. Ljubljana, 2016.
 • Sprehod po Ljubljani, predstavitev talnega taktilnega vodilnega sistema v sklopu vodenega ogleda Ljubljane v okviru mednarodnega srečanja krajinskih arhitektov Krajina-krajobraz- pejsaž. Ljubljana, 2016.
 • Načrtovanje prometnih ureditev ob upoštevanju ranljivih skupin. Letna skupščina mreže CIVINET, Nova Gorica, 2016.
 • Dostopnost grajenega okolja, izvedba predavanja na strokovnem posvetu gradbenih inšpektorjev IRSOP. Tacen, 2016.
 • Celostno načrtovanje dostopnosti, izvedba predavanja v sklopu okrogle mize Sveta invalidov Občine Kočevje. Kočevje, 2016.
 • Dostopnost informacij za slepe in slabovidne, izvedba predavanja na 3. slovenski konferenci za invalide Videti in uvideti – slepi invalidi v skupnosti. Velenje, 2015.
 • Smernice za načrtovanje zunanjih površin vrtcev in šol za učinkovito vključevanje slepih in slabovidnih otrok, izvedba predavanje na seminarju Inkluzivnost fizičnega učnega okolja v vrtcih in šolah. Ljubljana, 2015.
 • Edo Murtić- Highway 1952, sodelovanje na posvetu ob veččutni razstavi za slepe in slabovidne osebe v Moderni galeriji. Ljubljana, 2015.
 • Organizacija, izvedba in predavanja na strokovnem seminarju o urejanju dostopnosti urbanega prostora za slepe in slabovidne s poudarkom na talnem taktilnem vodilnem sistemu (TTVS). Ljubljana, 2014.
 • Usposabljanje za spremljevalce, prostovoljce ter strokovne delavce. Cerkno, 2014.
 • Prostorsko načrtovanje za izboljšanje dostopnosti, prispevek na simpoziju v okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih pod vodstvom ZDSSS. Ljubljana, 2013.
 • Načrtovanje sistema varnih poti v mestih za večjo samostojnost slepih in slabovidnih, prispevek na konferenci ZRC SAZU Slepi in slabovidni v družbi. Ljubljana, 2013.
 • Pomen primerno oblikovanih zelenih prostorov pri vključevanju in izobraževanju slepih in slabovidnih, prispevek na konferenci ZRC SAZU Slepi in slabovidni v družbi. Ljubljana, 2013.
 • Dostopnost kulturne dediščine in njenih vsebin v starem Kranju za vse, okrogla miza v okviru projekta CLEAR pod vodstvom Urbanističnega inštituta in Mestne občine Kranj. Kranj, 2013.
 • Accesible tourism in rural areas, prispevek na mednarodnem kongresu ob stoletnici Rittmeyerjevega inštituta. Trst, 2013.
 • Prostor, dostopen tudi slepim in slabovidnim, predavanje v okviru izobraževalnega programa ZAPS. Ljubljana, 2012.
 • Prostor, dostopen tudi slepim in slabovidnim, prispevek na razstavi Društva krajinskih arhitektov. Primeri dobre prakse kot izhodišče za oblikovanje krajinske politike Slovenije. Ljubljana, 2012.
 • Prostorsko načrtovanje za izboljšanje dostopnosti, predavanje v okviru projekta Občina po meri invalidov. Nova Gorica, 2012.
 • Videti Tivoli, sodelovanje in strokovna pomoč na Oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete pri pripravi idejnih zasnov ureditve Tivolija za slepe in slabovidne. Ljubljana, 2007.

 

 STORITVE