GALERIJA

Delavnica Čutim prostor v Kranju
Delavnica Čutim prostor v Kranju

Delavnica Prostor z vsemi čuti
Delavnica Prostor z vsemi čuti

Delavnica Prostor na otip
Delavnica Prostor na otip

Delavnica Dostopnost za turistične vodnike Ekomuzej v Pivki
Delavnica Dostopnost za turistične vodnike Ekomuzej v Pivki

Delavnica z ZDSSS – Črni bar v Ljubljani
Delavnica z ZDSSS - Črni bar v Ljubljani

Mestna občina Slovenj Gradec, usmerjevalni-sistem”
Mestna občina Slovenj Gradec, usmerjevalni-sistem

Delavnica v vrtcu
Delavnica v vrtcu

Izvedba usmerjevalnih znakov v Idriji
Izvedba usmerjevalnih znakov v Idriji

Izvedba usmerjevalnega sistema v Zdravstvenem domu Črnomelj
Izvedba usmerjevalnega sistema v Zdravstvenem domu Črnomelj

Izvedba taktilnih oznak
Izvedba taktilnih oznak

Izobraževanje o dostopnosti za projektante
Izobraževanje o dostopnosti za projektante

Gozdna učilnica v Parku Tivoli v Ljubljani
Gozdna učilnica v Parku Tivoli v Ljubljani

Kontrastni trakovi na stopnicah
Kontrastni trakovi na stopnicah

Tipni zemljevid na Fakulteti za socialno delo
Tipni zemljevid na Fakulteti za socialno delo

Kontrastni trakovi na Fakulteti za socialno delo
Kontrastni trakovi na Fakulteti za socialno delo

Dostopni usmerjevalni sistem v Zdravstvenem domu Dobrovo
Dostopni usmerjevalni sistem v Zdravstvenem domu Dobrovo

Načrt dostopnosti v Tivoliju v Ljubljani
Načrt dostopnosti v Tivoliju v Ljubljani

Škocjanske jame
Škocjanske jame

Škocjanske jame interaktivna razstava
Škocjanske jame interaktivna razstava

Šempeter, Strateški načrt dostopnosti
Šempeter, Strateški načrt dostopnosti

Seminar občine, Dostopnost okolja
Seminar občine, Dostopnost okolja

Razstava Prostor dostopen tudi slepim in slabovidnim
Razstava Prostor dostopen tudi slepim in slabovidnim

Projekt Svetovalna mreža dostopnosti
Projekt Svetovalna mreža dostopnosti

Presoja dostopnosti v Zdravstvenem domu
Presoja dostopnosti v Zdravstvenem domu

Planinski muzej Mojstrana, prilagoditve
Planinski muzej Mojstrana, prilagoditve

Napis v Braillovi pisavi
Napis v Braillovi pisavi

Načrt varnih poti v Tolminu
Načrt varnih poti v Tolminu

Načrt varnih poti v Idriji
Načrt varnih poti v Idriji

Slovenj Gradec, Strateški načrt dostopnosti – karta
Slovenj Gradec, Strateški načrt dostopnosti - karta

Fakulteta FUDŠ v Novi Gorici, table z brajico
Fakulteta FUDŠ v Novi Gorici, table z brajico

Kontrastni trakovi na steklu
Kontrastni trakovi na steklu

Zvočno tipni vodnik Blejski grad, detajl
Zvočno tipni vodnik Blejski grad detajl 1

Zvočno tipni vodnik Blejski grad
Zvočno tipni vodnik Blejski grad

Označevalne table v Zdravstvenem domu Šempeter
Označevalne table v Zdravstvenem domu Šempeter

Delavnica Sprehod po Ljubljani
Delavnica Sprehod po Ljubljani

Usmerjevalni sistem v Zdravstvenem domu Ajdovščina
Usmerjevalni sistem v Zdravstvenem domu Ajdovščina

Tipni zemljevid Plaža za slepe v Izoli
Tipni zemljevid plaža za slepe v Izoli

Tipni vodnik Velenjski grad
Tipni vodnik Velenjski grad 2

Tipni vodnik Velenjski grad
Tipni načrt Velenjski grad

Tipne označevalne table ZD Dobrovo
Tipne označevalne table ZD Dobrovo

Tipna slika Minke Škaberne
Tipna slika Minke Škaberne

Taktilna oznaka Gimnazija Celje Center
Taktilna oznaka Gimnazija Celje Center

Slovenj Gradec, Strateški načrt dostopnostiSlovenj Gradec, Strateški načrt dostopnosti