STORITVE

SVETOVANJE

v zvezi s talnim taktilnim vodilnim sistemom in drugimi prilagoditvami za invalide

  • svetovanje projektantom pri načrtovanju talnega taktilnega vodilnega sistema v skladu s standardom SIST 1186
  • svetovanje pri načrtovanju nestandardnih rešitev za zagotavljanje dostopnosti za slepe in slabovidne ter druge uporabnike z oviranostmi v sodelovanju z uporabniki
  • svetovanje javnim ustanovam pri prilagoditvah njihovih storitev in prostorov
  • svetovanje občinam pri oblikovanju prometnih in prostorskih strategij
  • svetovanje uporabnikom pri prilagoditvah domačega okolja

 

Reference >>