Tehnični poročili na javni obravnavi

06. 15. 21 06:16:52 Published by

April 2021
Do 22. aprila 2021 sta v javni obravnavi na SIST tehnični poročili FprCEN/TR 17621 “Accessibility and usability of the built environment – Technical performance criteria and specifications” in FprCEN/TR 17622 »Accessibility and usability of the built environment – Conformity assesment«. Poročili se bo uporabljalo skupaj s standardom EN 17210:2021.