STORITVE

SVETOVANJE IN PREGLEDI PROJEKTOV

v zvezi z zagotavljanjem univerzalne dostopnosti

  • svetovanje projektantom v zvezi z bistveno zahtevo univerzalna graditev in uporaba prostora;
  • svetovanje projektantom pri načrtovanju talnega taktilnega vodilnega sistema v skladu s standardom SIST 1186;
  • svetovanje lastnikom in upravljavcev objektov v javni rabi pri prilagoditvah njihovih storitev in prostorov;
  • recenzije načrtov arhitekture, krajinske arhitekture, gradbenih načrtov: preverjanje skladnosti z zakonodajo in s standardi na področju univerzalne graditve;
  • sodelovanje z občinami pri načrtovanju javnih površin za izboljšanje dostopnosti v fazi načrtovanja in priprave projektnih nalog.

 

Reference >>