STORITVE

STROKOVNE SKUPINE IN LITERATURA

prenos prakse v zakonodajo in nazaj

  • sodelovanje pri pripravi standardov in smernic s področja dostopnosti;
  • sodelovanje z občinskimi sveti za odpravljanje ovir;
  • sodelovanje v strokovnih skupinah pri pripravi zakonodaje s področja dostopnosti;
  • priprava ozaveščevalnih publikacij z namenom spodbujanja dostopnosti prostora, storitev in informacij;
  • priprava strokovnih publikacij.

 

Reference >>