STORITVE

STROKOVNE SKUPINE IN LITERATURA

prenos prakse v zakonodajo in nazaj

  • sodelovanje pri pripravi standardov in smernic s področja dostopnosti
  • sodelovanje z občinskimi sveti za odpravljanje ovir
  • sodelovanje v strokovnih skupinah pri pripravi zakonodaje s področja dostopnosti

 

Reference >>