REFERENCE

STROKOVNE SKUPINE IN LITERATURA

prenos iz prakse v zakonodajo in nazaj

Sodelujemo v različnih strokovnih skupinah na državni in lokalni ravni, smo avtorji strokovnih publikacij, namenjenih izobraževanju projektantov in strokovne javnosti na področju dostopnosti.

 

STROKOVNE SKUPINE 


 

 • Izdelava končnega osnutka tehnične smernice TSG-V-007:2022 Univerzalna graditev, 2023-2024 
 • Preizkus taktilnih oznak za prenovo standarda SIST 1186, 2023 
 • Preizkušanje tehničnih rešitev v okviru strokovne skupine za pripravo tehničnih smernic za univerzalno graditev in uporabo prostora na področju slepote in slabovidnosti, 2023 
 • Preizkušanje tehničnih rešitev v okviru strokovne skupine za pripravo tehničnih smernic za univerzalno graditev in uporabo prostora na področju dostopnosti za osebe z okvarami sluha, 2023 
 • Sodelovanje z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica v zvezi s prenosom uporabniških izkušenj na odločevalce in načrtovalce, 2023 
 • Izdelava delovnega osnutka tehnične smernice TSG-V-007:2022 Univerzalna graditev, 2022 
 • Sodelovanje v strokovni skupini za pripravo standardov za slepe in slabovidne pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. 
 • Sodelovanje v strokovni skupini za pripravo pravilnika o univerzalni gradnji in prilagoditvah za invalide ter strokovni pregled standarda SIST ISO 21542 na Ministrstvu za okolje in prostor 
 • Sodelovanje na sejah Sveta za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir SOAKO, MOL 

 

 

LITERATURA


 

 • Dostopnost za vse. Vodnik po dostopnosti prostorov, informacij in storitev v javni rabi, 2024. Avtorji: A. Albreht, A. Zapušek Černe. 
 • Vidiš? Ne vidim. Vodnik za uspešno komunikacijo z ljudmi z okvarami vida; elektronski, 2024. Avtorji : P. Rot, A. Albreht, 2024. 
 • Umetnost življenja z okvaro vida; 2023 
 • Kaj lahko naredim za izboljšanje dostopnosti; letak, MOP 2019, Zavod DOSTOP 
 • Strateško načrtovanje dostopnosti; priročnik, elektronski. Ministrstvo za okolje in prostor, 2018. Avtorici: A. Albreht, A. Zapušek Černe. 
 • Univerzalna stanovanjska graditev; priročnik, elektronski. Ministrstvo za okolje in prostor, 2017. Avtorji: A. Albreht, K. Gavran, M. Simoneti, T. Wraber, A. Jahjefendić. 
 • Inkluzivno oblikovanje in dostop do informacij v okviru načrtovanja in gradnje objektov v javni rabi; priročnik, elektronski. Ministrstvo za okolje in prostor, 2016. Avtorji: A. Albreht, M. Zupanc, D. Pajk, J. Kutin, K. Gavran, A. Zapušek Černe. 
 • Z belo palico po mestu; priročnik za načrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije in Zavod Dostop, 2016. Avtorji: A. Albreht, A. Zapušek Černe, P. Krištof, D. Černe. 
 • 10 pravil taktilnega označevanja; izobraževalno gradivo na delavnici Čutim prostor. Zavod Dostop, 2016. Avtorji: A. Albreht, A. Zapušek Černe, D. Černe. 
 • Dostopnost! In kako jo izboljšati; izobraževalno gradivo na delavnici Čutim prostor. Zavod Dostop, 2016. Avtorica: A. Albreht. 
 • Accessibilty for all; gradivo za E-učenje v okviru projekta CLEAR Accessibility For All. Mestna občina Velenje, 2014. Avtorji: A. Zapušek Černe, D. Černe, A. Albreht. 
 • Dostopnost za vse; Kako načrtovati prostor za gibalno in senzorno ovirane; prispevek v Mladini št. 9, 2013. Avtorji: A. Zapušek Černe, A. Albreht, A. Struna Bregar. 
 • Čutim, vidim, zmorem … prostor tudi za slepe in slabovidne; priročnik. Študentska založba, 2008. Avtorica: A. Krivic (Albreht). 

 

 

STORITVE