REFERENCE

STROKOVNE SKUPINE IN LITERATURA

prenos iz prakse v zakonodajo in nazaj

Sodelujemo v različnih strokovnih skupinah na državni in lokalni ravni, smo avtorji strokovnih publikacij, namenjenih izobraževanju projektantov in strokovne javnosti na področju dostopnosti.

 • Izobraževalno gradivo s seminarja Zagotavljanje univerzalne dostopnosti v odprtem prostoru. MOP, 2020
 • Strateško načrtovanje dostopnosti, priročnik, elektronski. Ministrstvo za okolje in prostor, 2018. Avtorici: A. Albreht, A. Zapušek Černe.
 • Univerzalna stanovanjska graditev, priročnik, elektronski. Ministrstvo za okolje in prostor, 2017. Avtorji: A. Albreht, K. Gavran, M. Simoneti, T. Wraber, A. Jahjefendić.
 • Inkluzivno oblikovanje in dostop do informacij v okviru načrtovanja in gradnje objektov v javni rabi, priročnik, elektronski. Ministrstvo za okolje in prostor, 2016. Avtorji: A. Albreht, M. Zupanc, D. Pajk, J. Kutin, K. Gavran, A. Zapušek Černe.
 • Z belo palico po mestu, priročnik za načrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije in Zavod Dostop, 2016. Avtorji: A. Albreht, A. Zapušek Černe, P. Krištof, D. Černe.
 • 10 pravil taktilnega označevanja, izobraževalno gradivo na delavnici Čutim prostor. Zavod Dostop, 2016. Avtorji: A. Albreht, A. Zapušek Černe, D. Černe.
 • Dostopnost! In kako jo izboljšati, izobraževalno gradivo na delavnici Čutim prostor. Zavod Dostop, 2016. Avtorica: A. Albreht.
 • Accessibilty for all, gradivo za E-učenje v okviru projekta CLEAR Accessibility For All. Mestna občina Velenje, 2014. Avtorji: A. Zapušek Černe, D. Černe, A. Albreht.
 • Čutim, vidim, zmorem … prostor tudi za slepe in slabovidne, priročnik. Študentska založba, 2008. Avtorica: A. Krivic (Albreht).
 • Sodelovanje v strokovni skupini za pripravo standardov za slepe in slabovidne pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije.
 • Sodelovanje v strokovni skupini za pripravo pravilnika o univerzalni gradnji in prilagoditvah za invalide ter strokovni pregled standarda SIST ISO 21542 na Ministrstvu za okolje in prostor.
 • Sodelovanje na sejah Sveta za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir SOAKO, MOL.

 

STORITVE