STORITVE

STRATEŠKI NAČRTI DOSTOPNOSTI

ter smernice za zagotavljanje dostopnosti javnih površin v občinah

  • izdelava strateških načrtov dostopnosti za občine, vključno s smernicami za zagotavljanje dostopnosti po 32. členu Gradbenega zakona (GZ-1)
  • izdelava podrobnih načrtov dostopnosti za zavarovana območja in območja, v katerih veljajo posebni omejitveni pogoji
  • sodelovanje pri izdelavi akcijskih načrtov dostopnosti

 

Reference >>