STORITVE

PRILAGODITVE RAZSTAV IN TURISTIČNIH PONUDB

za omogočanje dostopnega turizma

  • prilagoditve programov vodenj po razstavah in turističnih destinacijah za posamezne skupine funkcionalno oviranih uporabnikov (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, ljudje z motnjami v duševnem razvoju, gibalno ovirani
  • celostne prilagoditve razstav, ki vključujejo prilagoditve programov vodenja, izobraževalne delavnice za osebje, izdelavo posebnih medijev (tipne slike, zvočno vodenje itd.)

 

Reference >>