REFERENCE

PRILAGODITVE RAZSTAV IN TURISTIČNIH PONUDB

za omogočanje dostopnega turizma

  • Načrt prostorskih prilagoditev in prilagoditev vodenja za obiskovalce z oviranostmi v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer. Občina Pivka, 2019.
  • Prilagoditev turističnega vodenja za gibalno ovirane ter slepe in slabovidne v Ekomuzeju presihajočih jezer Pivka. Občina Pivka, 2019.
  • Prilagoditev razstave v Informacijskem centru Parka Škocjanske jame. Park Škocjanske jame, 2016.
  • Načrt vodenja obiskovalcev z oviranostmi po Slovenskem planinskem muzeju. Slovenski planinski muzej, 2017.
  • Načrt vodenja obiskovalcev z oviranostmi po Informacijskem centru Parka Škocjanske jame. Park Škocjanske jame, 2016.
  • Oblikovanje in izdelava veččutnega vodnika po Blejskem gradu. Zavod za turizem Bled, 2015.
  • Delna prilagoditev gradu Velenje gibalno in senzorno oviranim osebam – projekt CLEAR, oblikovanje tipnega vodiča, načrtov in napisnih tablic. Mestna občina Velenje, 2014.
  • Strokovno svetovanje na projektu PLANINA- Planota prijazna invalidom na Trnovsko-Banjški planoti, sodelovanje z Ustanovo Fundacija BiT Planota in društvom MDSSNG, 2013.

 

STORITVE