STORITVE

PRESOJE DOSTOPNOSTI OBSTOJEČIH OBJEKTOV

ter načrtovanje ukrepov za izboljšanje dostopnosti objektov in površin v javni rabi

  • Osnovna presoja dostopnosti objekta – kratek pregled objekta z opredelitvijo bistvenih pomanjkljivosti glede dostopnosti za različne skupine funkcionalno oviranih oseb;
  • Celovita presoja dostopnosti objekta – podroben pregled objekta z ukrepi za izboljšanje dostopnosti ter oceno stroškov;
  • Presoja dostopnosti objekta v primeru selitve storitev v javni rabi – preveritev primernosti nadomestnih prostorov in opredelitev dodatnih prilagoditev;
  • Presoja izvedenih prilagoditev – preveritev ali v preteklosti izvedene prilagoditve ustrezajo standardom in veljavni zakonodaji;
  • Celostne prilagoditve usmerjevalnih sistemov za funkcionalno ovirane uporabnike – presoja ali so potrebni napisi v brajici, ali so usmerjevalne table ustrezno čitljive in vidne, ali so potrebni tipni zemljevidi itd.;
  • Prilagoditve razstav, učnih poti in drugih izobraževalnih vsebin – celostna zasnova vodenja obiskovalcev po razstavah, ki vključujejo prilagoditve programov vodenja, izobraževalne delavnice za osebje, izdelavo posebnih medijev (tipne slike, zvočno vodenje itd.).

 

Reference >>