STORITVE

PRESOJE DOSTOPNOSTI OBJEKTOV

ter načrtovanje ukrepov za izboljšanje dostopnosti objektov in površin v javni rabi

  • izvedba presoj ustreznosti zdravstvenih domov in drugih javnih stavb
  • priprava poročil in predlogov za izboljšanje dostopnosti objektov in storitev za funkcionalno ovirane uporabnike
  • presoje usmerjevalnih sistemov z vidika funkcionalno oviranih uporabnikov

 

Reference >>