REFERENCE

PRESOJE DOSTOPNOSTI OBJEKTOV

ter načrtovanje ukrepov za izboljšanje dostopnosti objektov in površin v javni rabi

Z vključevanjem uporabnikov strokovno presojamo o tem, kaj je potrebno prilagoditi v obstoječem objektu, da ta lahko postane dostopen vsem. Pri tem dajemo prednost praktičnim in cenovno ugodnim rešitvam. V koncept so vključene tako prostorske prilagoditve za invalide kot tudi predlogi, s katerimi se izboljša dostop do vsebin, informacij in storitev.

 • Načrt ukrepov za izboljšanje dostopnosti. GESŠ Trbovlje, STPŠ Trbovlj, GSŠ Kočevje, SIC Brežice, ŠC Krško, SŠOM Maribor, SIC Ljubljana, ŠC Sežana, MIC Nova Gorica, SŠ Izola, 2023.
 • Načrt tehničnih rešitev za izboljšanje dostopnosti stavbe rektorata in izdelava dostopnega sistema označevanja. Univerza v Mariboru, 2022.
 • Pregled načrta in svetovanje v zvezi z dostopnostjo nakupovalnega centra Supernova. Arhlink Supernova, 2022.
 • Ocena dostopnosti s predlogi za izboljšanje prodajne točke Loterija Slovenija v centru Aleja. Loterija Slovenije, 2022.
 • Presoja dostopnosti upravne stavbe Loterija Slovenije s predlogi ukrepov za izboljšanje dostopnosti. Loterija Slovenije, 2022.
 • Presoja dostopnosti stavbe rektorata Univerze v Mariboru s predlogi ukrepov. Univerza v Mariboru, 2021.
 • Presoja dostopnosti občinske stavbe. Mestna občina Nova Gorica, 2020.
 • Presoja dostopnosti objekta Očesna klinika. UKC Ljubljana, 2020.
 • Dostopnost v krajih Kojsko in Dobrovo. Občina Brda, 2020.
 • Poročilo o dostopnosti objekta ZD Šempeter s predlogi za izboljšanje. Občina Šempeter-Vrtojba, 2020.
 • Načrt dostopnosti v kraju Šempas. MONG 2019.
 • Presoja dostopnosti ZD Kočevje z vidika dostopnosti s predlogi za izboljšanje. ZD Kočevje, 2019.
 • Presoja dostopnosti ZD Idrija z vidika dostopnosti s predlogi za izboljšanje. ZD Idrija, 2019.
 • Presoja dostopnosti ZD Gornja Radgona z vidika dostopnosti s predlogi za izboljšanje. ZD Gornja Radgona, 2019.
 • Presoja dostopnosti ZD Slovenj Gradec z vidika dostopnosti s predlogi za izboljšanje. ZD Slovenj Gradec, 2019.
 • Presoja dostopnosti Občina Prevalje z vidika dostopnosti s predlogi za izboljšanje. Občina Prevalje, 2019.
 • Presoja dostopnosti ZD Nova Gorica z vidika dostopnosti s predlogi za izboljšanje. ZD Nova Gorica, 2019.
 • Presoja dostopnosti ZD Metlika z vidika dostopnosti s predlogi za izboljšanje. ZD Metlika, 2019.
 • Presoja dostopnosti objektov ZD Črnomelj, ZP Vinica, ZP Semič z vidika dostopnosti s predlogi za izboljšanje. ZD Črnomelj, 2019.
 • Presoja dostopnosti ZD Ajdovščina z vidika dostopnosti s predlogi za izboljšanje. ZD Ajdovščina, 2019.
 • Presoja dostopnosti ZD Kranj z vidika dostopnosti s predlogi za izboljšanje. ZD Kranj, 2019.
 • Presoja dostopnosti ZD Trebnje z vidika dostopnosti s predlogi za izboljšanje. ZD Trebnje, 2019.
 • Presoja dostopnosti ZD Logatec z vidika dostopnosti s predlogi za izboljšanje. ZD Logatec, 2019.
 • Presoja ZD Slovenske Konjice z vidika dostopnosti s predlogi za izboljšanje. ZD Slovenske Konjice, 2019.
 • Presoja objekta CKZ Ajdovščina z vidika dostopnosti s predlogi za izboljšanje. ZD Ajdovščina, 2018.
 • Presoja objekta Mladinski center Idrija z vidika dostopnosti s predlogi za izboljšanje. Mladinski center Idrija, 2018.
 • Presoja objekta Center za socialno delo Idrija z vidika dostopnosti s predlogi za izboljšanje. Center za socialno delo Idrija, 2018.
 • Načrt ukrepov za izboljšanje dostopnosti za slabovidne. ZD Idrija, 2016.
 • Načrt ukrepov za izboljšanje dostopnosti za slabovidne. Dom upokojencev Nova Gorica, 2016.
 • Načrt talnega taktilnega vodilnega sistema v Slovenskem etnografskem muzeju. Slovenski etnografski muzej Ljubljana, 2015.
 • Načrt talnega taktilnega vodilnega sistema v Knjižnici slepih in slabovidnih. Knjižnica slepih in slabovidnih Idrija, 2015.

 

STORITVE