STORITVE

PREGLEDI PROJEKTOV

in priprava poročil o zagotavljanju univerzalnega dostopa

  • podajanje pripomb in priporočil za izboljšanje dostopnosti v fazi priprave projektnih nalog
  • podajanje pripomb in priporočil za izboljšanje dostopnosti v fazi načrtovanja: sodelovanje z občinami pri projektih načrtovanja javnih površin
  • recenzije načrtov arhitekture, krajinske arhitekture, gradbenih načrtov: preverjanje skladnosti z zakonodajo in s standardi na področju univerzalne graditve
  • podajanje pripomb in priporočil v zvezi z upoštevanjem zahtev za funkcionalno ovirane uporabnike pri pripravah celostnih prometnih strategij in drugih strateških dokumentov na področju prostora in prometa

 

Reference >>