REFERENCE

PREGLEDI PROJEKTOV

in priprava poročil o zagotavljanju univerzalnega dostopa

Projektantom in investitorjem s pregledi projektov površin in objektov v javni rabi pomagamo pri iskanju ustreznih in inovativnih rešitev, ki zagotavljajo enakovreden dostop vsem ter jih opozarjamo na morebitne nepravilnosti.

  • Mestna občina Ljubljana, pregledi načrtov prometnih ureditev zaučinkovito izvajanje TTVS in izdelava poročila o izvedenih ureditvah. MOL, 2020.
  • Mestna občina Nova Gorica, pregledi načrtov prometnih ureditev z vidika dostopnosti. MONG, 2020.
  • Pregled stanovanjske soseske Novo Brdo pred izvedbo. Javni stanovanjski sklad MOL, 2020.
  • Pregled projekta Trgovski center IKEA z vidika dostopnosti. Elea Ic, d.o.o., 2020.
  • Revizija projekta stanovanjske soseske Rakova Jelša z vidika senzorno oviranih uporabnikov. Javni stanovanjski sklad MOL, 2020.
  • Pregled projekta Kopališče Ilirija z vidika dostopnosti. Elea Ic, d.o.o., 2020.
  • Mestna občina Ljubljana, pregledi načrti prometnih ureditev zaučinkovito izvajanje TTVS in izdelava poročila o izvedenih ureditva. MOL, 2019.
  • Mestna občina Ljubljana, pregledi načrti prometnih ureditev zaučinkovito izvajanje TTVS. MOL 2018.
  • Pregled projekta južnega dela Slovenske ceste z izdelavo načrta TTVS za slepe in slabovidne. MOL, 2017.
  • Pregled projekta Metelkove ceste z izdelavo načrta TTVS za slepe in slabovidne. MOL, 2017.

STORITVE