REFERENCE

PREGLEDI PROJEKTOV

in priprava poročil o zagotavljanju univerzalnega dostopa

Projektantom in investitorjem s pregledi projektov površin in objektov v javni rabi pomagamo pri iskanju ustreznih in inovativnih rešitev, ki zagotavljajo enakovreden dostop vsem ter jih opozarjamo na morebitne nepravilnosti.

 • Svetovanje in pregled projekta Železniška postaja Ljubljana – nadhod. Elea iC d.o.o., 2022.
 • Recenzija projektov stanovanjskih sosesk Litijska-Pesarska in Zvezna ulica. JSS MOL, 2022.
 • Zasnova TTVS Železniški potniški center Ljubljana. Tiring d.o.o., Elea iC d.o.o., 2022.
 • Pregledi projektov in svetovanje v zvezi z dostopnostjo Mestna občina Nova Gorica. MONG, 2022.
 • Pregled načrta/izvedbe z vidika dostopnosti. Supernova, 2022.
 • Svetovanje v zvezi z načrtovanjem taktilnih oznak. Krasinvest, 2021.
 • Pregled projekta Goriška-Vipavska cesta z vidika talnega taktilnega vodilnega sistema. Občina Ajdovščina, 2021.
 • Pregled projekta in svetovanje glede izboljšanja dostopnosti Center Bellevue Ljubljana. Plan B, 2021.
 • Javni stanovanjski sklad MOL, Pregled projektov stanovanjske soseske Jesihov štradon z vidika dostopnosti za senzorno ovirane osebe. Javni stanovanjski sklad MOL, 2021.
 • DRI d.o.o., Pregledi tehnične dokumentacije, predlogi za izboljšanje dostopnosti železniških postajališč, pregledi predpisov v pripravi. DRI d.o.o., 2021.
 • Mestna občina Ljubljana, pregledi načrtov prometnih ureditev zaučinkovito izvajanje TTVS in izdelava poročila o izvedenih ureditvah. MOL, 2020.
 • Mestna občina Nova Gorica, pregledi načrtov prometnih ureditev z vidika dostopnosti. MONG, 2020.
 • Pregled stanovanjske soseske Novo Brdo pred izvedbo. Javni stanovanjski sklad MOL, 2020.
 • Pregled projekta Trgovski center IKEA z vidika dostopnosti. Elea Ic, d.o.o., 2020.
 • Revizija projekta stanovanjske soseske Rakova Jelša z vidika senzorno oviranih uporabnikov. Javni stanovanjski sklad MOL, 2020.
 • Pregled projekta Kopališče Ilirija z vidika dostopnosti. Elea Ic, d.o.o., 2020.
 • Mestna občina Ljubljana, pregledi načrti prometnih ureditev zaučinkovito izvajanje TTVS in izdelava poročila o izvedenih ureditva. MOL, 2019.
 • Mestna občina Ljubljana, pregledi načrti prometnih ureditev zaučinkovito izvajanje TTVS. MOL 2018.
 • Pregled projekta južnega dela Slovenske ceste z izdelavo načrta TTVS za slepe in slabovidne. MOL, 2017.
 • Pregled projekta Metelkove ceste z izdelavo načrta TTVS za slepe in slabovidne. MOL, 2017.

 

STORITVE