REFERENCE

OZAVEŠČANJE ŠIRŠE JAVNOSTI

o tem, kako v družbo vključiti vse ljudi, ne glede na njihovo oviranost

Pomembna dejavnost Zavoda Dostop je tudi izvedba različnih ozaveščevalnih akcij in predavanj za širšo javnost. Z njimi spodbujamo empatijo in enakovreden odnos do ljudi z oviranostmi ter opozarjamo na primeren odnos vseh nas do prostora ter na velik pomen vzdrževanja prostora brez ovir za dobrobit vseh.

 • Predstavitev talnega taktilnega vodilnega sistema v Mestni občini Ljubljana. MOL, 2019.
 • Dostopnost storitev, izobraževalna delavnica v okviru projekta Turinfomat. Šentjur, 2018.
 • Dostopnost, strokovni seminar v okviru projekta Široko zaprte oči II, inkluzivni prostori Novega mesta. Novo Mesto, 2018.
 • Dostopnost prostora in informacij, izobraževanje za zaposlene v javnih ustanovah. Idrija, 2018.
 • Dostopnost. In kako jo zagotoviti?, izobraževalna delavnica za zaposlene v turizmu. Park Škocjanske jame, 2016.
 • O slepoti in slabovidnosti, izobraževalna delavnica za zaposlene v ZD Idrija. Idrija, 2016.
 • Dostopnost turističnih destinacij, izobraževalna delavnica za člane LAS Raznolikost podeželja. Celje, 2015.
 • Kako je biti slep?, ozaveščevalna delavnica za otroke in vzgojitelje iz Viških vrtcev. Ljubljana, 2015.
 • Dostopnost mest in talni taktilni vodilni sistem, predavanje in predstavitev načrta varnih poti in uvajanja talnega taktilnega vodilnega sistema v Ljubljani za člane Lions kluba Ljubljana. Ljubljana, 2015.
 • Načrt varnih poti, predstavitev na okrogli mizi Ljudje s posebnimi potrebami so del našega okolja – pot od otroštva do odraslosti. Idrija, 2015.
 • Prehodi za pešce – tudi za gibalno ovirane in slepe in slabovidne, predstavitev v ciklu oddaj Varen korak – varni prehodi za pešce na radiu Univox. Kočevje, 2015.
 • Prostor z vsemi čuti, predavanje z vodenim ogledom Tivolija v okviru tematskega sklopa Zaznavanje prostora na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Ljubljana, 2014.
 • Accessibility For All, E-učenje v okviru projekta CLEAR Mestna občina Velenje. Velenje, 2014.
 • Sprehod po Cankarjevi z belo palico, ozaveščevalna akcija v okviru meseca krajinske arhitekture DKAS. Velenje, 2014.
 • Dostop do kulturne dediščine – slepi in slabovidni, prispevek na delavnici Sprehod za vse v okviru projekta CLEAR pod vodstvom Urbanističnega inštituta in Mestne občine Kranj. Kranj, 2013.
 • Dostopnost za vse; Kako načrtovati prostor za gibalno in senzorno ovirane. Mladina št. 9, 1. 3. 2013.
 • Okrogla miza ob mednarodnem dnevu bele palice. Idrija, 2013.
 • Prostorsko načrtovanje za izboljšanje dostopnosti, prispevek na simpoziju v okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih pod vodstvom ZDSSS. Ljubljana, 2013.
 • Kako si prilagodim okolje?, prispevek na delavnici za srednješolce na Zavodu za slepo in slabovidno mladino. Ljubljana, 2013.
 • Predstavitev Vrta čutil ob Zavodu za slepo in slabovidno mladino, predstavitev v okviru prireditve Odprte Hiše Slovenije. Ljubljana, 2012, 2013.
 • Črni bar, ozaveščevalna akcija v okviru prireditve Odprte hiše Slovenije. Ljubljana, 2012.
 • Sightless Common Ground, ozaveščevalna akcija v okviru Beneškega arhitekturnega bienala 2012: pod okriljem skupine Arhitektura in otroci. Benetke, 2012.
 • Prostor na otip – Tivoli skozi oči slepih in slabovidnih, ozaveščevalna akcija v okviru meseca krajinske arhitekture. Ljubljana, 2011.
 • Sprehod po Bregu, ozaveščevalna akcija v okviru Tedna arhitekture in prostora, Odprte hiše Slovenije. Ljubljana, 2011.

 

 STORITVE