STORITVE

OZAVEŠČANJE ŠIRŠE JAVNOSTI

o tem, kako v družbo vključiti vse ne glede na njihovo oviranost

  • izvedba ozaveščevalnih delavnic in predavanj za širšo javnost z namenom spodbujanja dostopnosti in vključujoče družbe
  • priprava ozaveščevalnih brošur in letakov z namenom spodbujanja dostopnosti prostora, storitev in informacij

 

Reference >>