NOVICE IN OBVESTILA

 • Zaključek projekta Univerzalna dostopnost in kulturna dediščina

  2. 11. 2021.

  V okviru projekta Univerzalna dostopnost in kulturna dediščina smo izvedli spletno izobraževanje za zaposlene na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V sklopu projekta so nastali tudi izobraževalni videoposnetki, ki si jih lahko ogledate na našem You tube kanalu. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor.

 • 23. 9. – Spletni dogodek Inclusive design 24

  Inclusive Design 24 (#id24) je brezplačni 24 urni globalni spletni dogodek o univerzalnem oblikovanju, s poudarkom na spletni dostopnosti. Brez prijave in registracije, vsa predavanja v živo na Inclusive Design 24 YouTube channel.

 • Na SIST objavljeni tehnični poročili

  Avgust 2021

  Na SIST sta objavljeni tehnični poročili  SIST-TP CEN/TR 17621 ” Dostopnost in uporabnost grajenega okolja – Merila in specifikacije glede tehnične učinkovitosti”  in SIST-TP CEN/TR 17622  “Dostopnost in uporabnost grajenega okolja – Ugotavljanje skladnosti”. Poročili sta dodatka k standardu SIST EN 17210:2021 “Dostopnost in uporabnost grajenega okolja – Funkcionalne zahteve”.

 • Poziv Evropske komisije

  Julij 2021

  Do 25. oktobra 2021 je odprt poziv Evropske komisije za podajanje mnenj glede dostopnosti spletišč (kako se je direktiva o dostopnosti spletišč udejanjila v praksi). Sodelujejo lahko vsi: organizacije, posamezniki, podjetja… Vprašalnik je dostopen na spletni strani:

 • Tehnična specifikacija Površine za pešce

  April 2021

  V pripravi je tehnična specifikacija Površine za pešce. Rok za pripombe: 10. 5. 2021

 • Tehnični poročili na javni obravnavi

  April 2021
  Do 22. aprila 2021 sta v javni obravnavi na SIST tehnični poročili FprCEN/TR 17621 “Accessibility and usability of the built environment – Technical performance criteria and specifications” in FprCEN/TR 17622 »Accessibility and usability of the built environment – Conformity assesment«. Poročili se bo uporabljalo skupaj s standardom EN 17210:2021.

 • Novi evropski standard o dostopnosti

  Marec 2021
  Obljavljen je bil nov evropski standard o dostopnosti EN 17210:2021, “Accessibility and usability of the built environment – Functional requirements”. Standard vsebuje mnogo dopolnitev in predvsem več smernic na področju dostopnosti zunanjega prostora kot primerljivi standard SIST ISO 21542. Uporabljalo se ga bo v kombinaciji z dvema tehničnima poročiloma, ki še nista sprejeti.

 • Priročnik Strateško načrtovanje dostopnosti

  JANUAR 2019:

  Izšel je novi elektronski priročnik Strateško načrtovanje dostopnosti, ki ga je za Ministrstvo za okolje in prostor pripravil Zavod DOSTOP. V njem je popisan postopek izdelave strateškega načrta dostopnosti. Priročnik v pdf obliki Odpre se v novem oknu. Verzijo brez slik, prilagojeno za slepe in slabovidne lahko pridobite na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije.

 • “Dostopnost javnih storitev”

  JUNIJ 2018:

  V Škofji Loki se je 12.6. z delavnico “Dostopnost javnih storitev” zaključila izdelava Strateškega načrta dostopnosti. Sodelavci Zavoda Dostop in društva MDSSNG so v sodelovanju z lokalnimi invalidskimi društvi predstavnikom občinske uprave in javnih ustanov v Škofji Loki prikazali najpogostejše težave, ki jih imajo uporabniki pri dostopu do storitev ter predstavili kakšne so možnosti za izboljšanje.

 • Mednarodna konferenca Low vision

  JUNIJ 2018:

  Na mednarodni konferenci Low vision, ki je potekala med 15. in 17. junijem v Laškem v organizaciji EBU in ZDSSS,  je prestavnica Zavoda DOSTOP Andreja Albreht v prispevku “Inclusive architecture” predstavila dobre prakse uvajanja univerzalnega oblikovanja v Sloveniji ter pomen sodelovanja z uporabniki in strateškega načrtovanja dostopnosti.