NOVICE IN OBVESTILA

 • Tehnična specifikacija Površine za pešce

  April 2021
  V pripravi je tehnična specifikacija Površine za pešce. Rok za pripombe: 10. 5. 2021

 • Tehnični poročili na javni obravnavi

  April 2021
  Do 22. aprila 2021 sta v javni obravnavi na SIST tehnični poročili FprCEN/TR 17621 “Accessibility and usability of the built environment – Technical performance criteria and specifications” in FprCEN/TR 17622 »Accessibility and usability of the built environment – Conformity assesment«. Poročili se bo uporabljalo skupaj s standardom EN 17210:2021.

 • Novi evropski standard o dostopnosti

  Marec 2021
  Obljavljen je bil nov evropski standard o dostopnosti EN 17210:2021, “Accessibility and usability of the built environment – Functional requirements”. Standard vsebuje mnogo dopolnitev in predvsem več smernic na področju dostopnosti zunanjega prostora kot primerljivi standard SIST ISO 21542. Uporabljalo se ga bo v kombinaciji z dvema tehničnima poročiloma, ki še nista sprejeti.

 • Priročnik Strateško načrtovanje dostopnosti

  JANUAR 2019:

  Izšel je novi elektronski priročnik Strateško načrtovanje dostopnosti, ki ga je za Ministrstvo za okolje in prostor pripravil Zavod DOSTOP. V njem je popisan postopek izdelave strateškega načrta dostopnosti. Priročnik v pdf obliki Odpre se v novem oknu. Verzijo brez slik, prilagojeno za slepe in slabovidne lahko pridobite na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije.

 • “Dostopnost javnih storitev”

  JUNIJ 2018:

  V Škofji Loki se je 12.6. z delavnico “Dostopnost javnih storitev” zaključila izdelava Strateškega načrta dostopnosti. Sodelavci Zavoda Dostop in društva MDSSNG so v sodelovanju z lokalnimi invalidskimi društvi predstavnikom občinske uprave in javnih ustanov v Škofji Loki prikazali najpogostejše težave, ki jih imajo uporabniki pri dostopu do storitev ter predstavili kakšne so možnosti za izboljšanje.

 • Mednarodna konferenca Low vision

  JUNIJ 2018:

  Na mednarodni konferenci Low vision, ki je potekala med 15. in 17. junijem v Laškem v organizaciji EBU in ZDSSS,  je prestavnica Zavoda DOSTOP Andreja Albreht v prispevku “Inclusive architecture” predstavila dobre prakse uvajanja univerzalnega oblikovanja v Sloveniji ter pomen sodelovanja z uporabniki in strateškega načrtovanja dostopnosti.

 • Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov

  JUNIJ 2018:

  V Uradnem listu RS, št, 41/18  je bil objavljen Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov. Pravilnik prinaša novosti predvsem na področju dostopnosti za slepe in slabovidne in opredeljuje nekaj novih standardov, ki jih je treba upoštevati pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov.