Novi evropski standard o dostopnosti

06. 15. 21 06:15:13 Published by

Marec 2021
Obljavljen je bil nov evropski standard o dostopnosti EN 17210:2021, “Accessibility and usability of the built environment – Functional requirements”. Standard vsebuje mnogo dopolnitev in predvsem več smernic na področju dostopnosti zunanjega prostora kot primerljivi standard SIST ISO 21542. Uporabljalo se ga bo v kombinaciji z dvema tehničnima poročiloma, ki še nista sprejeti.