Na SIST objavljeni tehnični poročili

08. 28. 21 09:40:31 Published by

Avgust 2021

Na SIST sta objavljeni tehnični poročili  SIST-TP CEN/TR 17621 ” Dostopnost in uporabnost grajenega okolja – Merila in specifikacije glede tehnične učinkovitosti”  in SIST-TP CEN/TR 17622  “Dostopnost in uporabnost grajenega okolja – Ugotavljanje skladnosti”. Poročili sta dodatka k standardu SIST EN 17210:2021 “Dostopnost in uporabnost grajenega okolja – Funkcionalne zahteve”.