REFERENCE

IZVEDBA UKREPOV

za izboljšanje dostopnosti prostorov, informacij in storitev

Poleg svetovanja in celostnega načrtovanja prilagoditev nudimo tudi izvedbo prilagoditev kot so npr. tipne slike, tipni zemljevidi, tipno-zvočni katalogi, taktilne oznake, kontrastne označbe, usmerjevalni sistemi, prilagoditve razstav za invalide in podobno.

 • Izdelava tipnih tabel za Ribiško hišo Kal-Koritnica. RH Bovec, 2023.
 • Tipni zemljevid Nova Gorica. VG5 d.o.o., 2022.
 • Dvorana Šentilj – izdelava dostopnega usmerjevalnega sistema. Kograd Igem d.o.o., 2022.
 • Izdelava napisov v brajici na Fakulteti za šport. Zavod Brez ovir s.o.p., 2022.
 • Izdelava tipnega zemljevida igrišče Tivoli. MI Lesnina, 2022.
 • Izdelava tipnega zemljevida Otroško igrišče Europark Zagorje. Zavod Brez ovir s.o.p., 2022.
 • Izvedba prilagoditev CSD Idrija. CSD Idrija, 2022.
 • Prenova usmerjevalnega sistema. ZD Idrija, 2022.
 • Izdelava napisov v brajici na stalni razstavi Slovenskega šolskega muzeja. Slovenski šolski muzej, 2022.
 • Izdelava tipne table v Krajinskem parku Goričko. Krajinski park Goričko, 2022.
 • Izdelava tipnega zemljevida prostorov Nacionalnega centra za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih. NC-CRSS, 2022.
 • Izdelava označevalnih tablic za vrata. NC-CRSS, 2022.
 • Izdelava tipnega zemljevida za senzorično pot v Češči vasi. MDSSNM, 2022.
 • Izdelava načrta dostopnosti za rekreacijsko območje v Novem mestu. MDSSNM, 2022.
 • Priprava scenarija za izobraževalni video, namenjen prodajalcem na prodajnih mestih LS za učinkovitejšo komunikacijo in delo z osebami s funkcionalnimi oviranostmi. Loterija Slovenije, 2022.
 • Izvedba ukrepov za izboljšanje dostopnosti za slepe in slabovidne do urada Varuha človekovih pravic: izvedba taktilnih oznak, označevalnih tabel, napisov v Braillovi pisavi ter kontrastnih oznak na steklih. Varuh človekovih pravic RS, 2021.
 • Izvedba taktilnih oznak v predverju 5centra Nova Gorica. Edacenter, 2021.
 • Izvedba ukrepov za izboljšanje študente z oviranostmi. FUDŠ, 2021.
 • Izvedba ukrepov za izboljšanje dostopnosti v CSD (taktilne oznake, usmerjevalne table). CSD Severne primorske, 2021.
 • Izvedba usmerjevalne table v brajici in povečanem tisku na sedežu Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. ZDSS, 2021.
 • Izvedba dostopnih označevalnih tablic za ambulante v zdravstvenem domu. Zdravstveni dom Črnomelj, 2021.
 • Izvedba dostopnega usmerjevalnega sistema za učinkovito usmerjanje obiskovalcev. Zdravstveni dom Črnomelj, 2021.
 • Zasnova in izvedba talnih taktilnih oznak v upravni stavbi. ZDSSS, 2020.
 • Zasnova in izvedba talnih taktilnih oznak v šoli. Gimnazija Celje Center, 2020.
 • Zasnova in izvedba dostopnega usmerjevalnega sistema. Zdravstveni dom Črnomelj, 2020.
 • Zasnova in izvedba dostopnega usmerjevalnega sistema. Zdravstveni dom Dobrovo, 2020.
 • Zasnova in izvedba dostopnega usmerjevalnega sistema. Zdravstveni dom Šempeter pri Gorici, 2020.
 • Izvedba ukrepov za izboljšanje dostopnosti informacij v Idriji- usmerjevalne table. Občina Idrija, 2020.
 • Nadgradnja usmerjevalnega sistema na Fakulteti za socialno delo. Fakulteta za socialno delo, 2020.
 • Izdelava tipnega zemljevida na Fakulteti za socialno delo. Fakulteta za socialno delo, 2019.
 • Izdelava tipnega zemljevida na plaži slepih in slabovidnih v Izoli. ZDSSS, 2019.
 • Izdelava tipnega zemljevida in drugih tipnih vsebin v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer. Občina Pivka, 2019-2020.
 • Izdelava tipnega zemljevida in tipnih tabel v Zdraviliškem parku Thermana Laško. Thermana Laško, 2019.
 • Izdelava tipnega zemljevida za Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto. Društvo Est=etika, 2019.
 • Izdelava predlog za tipne vsebine za kip Ivana Cankarja. Lions klub Vrhnika, 2019.
 • Postavitev taktilnih oznak na razstavi v Infocentru Parka Škocjanske jame. Park Škocjanske jame, 2019.
 • Izvedba ukrepov za izboljšanje dostopnosti na Fakulteti za socialno delo. Fakulteta za socialno delo, 2019.
 • Izvedba ukrepov za izboljšanje dostopnosti v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer. Občina Pivka, 2019.
 • Izdelava in izvedba usmerjevalnega sistema v stavbi CKZ ZD Ajdovščina. ZD Ajdovščina, 2018.
 • Izdelava tipnega zemljevida v Notranjskem muzeju Postojna. Notranjski muzej Postojna, 2018.
 • Izdelava usmerjevalnega sistema in nadgradnja usmerjevalnih tabel s tipnimi vsebinami v stavbi Mestne občine Slovenj Gradec. Mestna občina Slovenj Gradec, 2018.
 • Izvedba prilagoditev za slabovidne v Slovenskem planinskem muzeju. Slovenski planinski muzej, 2017.
 • Oblikovanje in izdelava tipnega zemljevida Infocentra v Parku Škocjanske jame. Park Škocjanske jame, 2016.
 • Oblikovanje in izvedba tipnih informativnih tabel v Gozdni učilnici Tivoli. Mestna občina Ljubljana, 2016.
 • Oblikovanje in izdelava tipnega zemljevida otroškega igrišča Šmartinski park. Mestna občina Ljubljana, 2015.
 • Oblikovanje in izdelava tipnega zemljevida na plaži za slepe in slabovidne v Izoli. ZDSSS, 2015.
 • Oblikovanje in izdelava tipnih slik za Knjižnico slepih in slabovidnih. Knjižnica slepih in slabovidnih Ljubljana, 2015.
 • Oblikovanje in izdelava veččutnega vodnika po Blejskem gradu. Zavod za turizem Bled, 2015.
 • Izvedba ukrepov za izboljšanje dostopnosti za slabovidne v Mestni knjižnici Idrija. Mestna knjižnica Idrija, 2015.

 

STORITVE