Pomembno

 • Dostopnost objektov v javni rabi

  Do konca leta 2025 morajo po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov vsi objekti v javni rabi zagotavljati dostop vsem ljudem, ne glede na njihovo oviranost.

   

  Večina institucij, zavodov in podjetij se zato že sprašuje:

  Kaj je treba narediti, da izpolnimo minimalne zakonske zahteve?

  Kako naj to naredimo, da bo res uporabno za ljudi, ki prilagoditve potrebujejo?

  Koliko sredstev bo potrebnih, da bi to lahko zagotovili?

  Kdo nam lahko pri tem pomaga?

   

  Vse odgovore dobite na 064 119 180.

  Zavod Dostop sestavljamo strokovnjaki različnih strok z mednarodno licenco ICAC-BE za dostopnost grajenega okolja.

Več novic in obvestil >>