Povečaj pisavo
Reset to Default
Pomanjšaj pisavo

NAČRTI VARNIH POTI

Priprava načrtov za izboljšanje prostorske dostopnosti

Priprava načrtov varnih poti v mestih, ki zagotavljajo neoviran dostop do pomembnih objektov v javni rabi z upoštevanjem vseh glavnih skupin uporabnikov s posebnimi potrebami. Ključni poudarki iz načrta: identifikacija ovir, predlogi za odstranitev ovir, lokacije talnih oznak za vodenje slepih in slabovidnih, predlogi za obnovo poti, izbiro materiala, ustrezno podajanje informacij itd.

Reference:

Izvajanje načrtov varnih poti

Priprava podrobnih izvedbenih načrtov in strokovno svetovanje ter nadzor pri izvedbi na podlagi Načrtov varnih poti.

Reference:

Prilagoditve ustanov

Svetovanje in izvedba pri prilagajanju vsebin in odpravljanju prostorskih ovir v javnih ustanovah.

Reference:

DOSTOPNOST TURISTIČNIH OBMOČIJ

Študije dostopnosti podeželskih turističnih območij

Pregled in opredelitev potencialnih destinacij dostopnih za posamezne skupine uporabnikov, predlogi za izboljšanje dostopnosti do posameznih točk za določene skupine ljudi, sodelovanje s turističnimi informacijskimi centri itd.

Reference:

SVETOVANJE OBČINAM

Sodelovanje pri oblikovanju mestnih prostorskih politik

Aktivno sodelovanje z občinami pri sprejemanju temeljnih občinskih aktov in osnovnih odločitev v zvezi s prostorom (od javnega prostora, pa do prometa).

SVETOVANJE PROJEKTANTOM

Priprava načrtov za izboljšanje prostorske dostopnosti v urbanem okolju

Svetovanje projektantom pri načrtovanju javnih površin, pregledi izdelanih projektov za urejanje površin in objektov v javni rabi.

SVETOVANJE PONUDNIKOM STORITEV

Svetovanje na terenu v zvezi z odpravljanjem arhitekturnih ovir v javnih ustanovah, turističnih destinacijah itd.

© 2014 DOSTOP. Vse pravice pridržane. Avtorji: Brigada