Povečaj pisavo
Reset to Default
Pomanjšaj pisavo

OZAVEŠČANJE ŠIRŠE JAVNOSTI

in senzibilizacija družbe

Priprava in izvedba ozaveščevalnih akcij, predavanj, delavnic, razstav itd, priprava člankov, promocijskega materiala itd., spodbujanje zavesti o raznoliki družbi, spreminjanje odnosa do ranjljivih skupin, zagotavljanje informacij o pravilnem ravnanju in komunikaciji z ljudmi s posebnimi potrebami itd., motiviranje in vključevanje ljudi v proces spreminjanja družbe, aktivno vključevanje šolarjev.

Reference:

 • Prostor z vsemi čuti. Predavanje z vodenim ogledom Tivolija v okviru tematskega sklopa Zaznavanje prostora pri predmetu Trgi, ulice in stavbe okoli nas na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Ljubljana, november 2014.
  Andreja Albreht, dr. Andreja Zapušek Černe, Meta Kutin
 • Ranljive skupine v prometu. Izobraževalna delavnica ob tednu mobilnosti; Nova Gorica, oktober 2014.
  Igor Miljavec, Andreja Albreht
 • Sightless Common Ground. Ozaveščevalna akcija v okviru Beneškega arhitekturnega bienala 2012: pod okriljem skupine Arhitektura in otroci
  dr. Andreja Zapušek Černe, Damjan Černe, ZDSSS
 • Sprehod po Cankarjevi z belo palico. Ozaveščevalna akcija v okviru meseca krajinske arhitekture DKAS, april 2012
  dr. Andreja Zapušek Černe , Saša Piano, Andreja Albreht, ZDSSS
 • Črni bar. Ozaveščevalna akcija v okviru prireditve Odprte hiše Slovenije 2012
  Andreja Albreht, dr. Andreja Zapušek Černe in ZDSSS
 • Prostor na otip - Tivoli skozi oči slepih in slabovidnih.akcija v okviru meseca krajinske arhitekture, april 2011
  dr. Andreja Zapušek Černe, Andreja Albreht, ZDSSS, DKAS
 • Sprehod po Bregu. Ozaveščevalna akcija v okviru Tedna arhitekture in prostora, Odprte hiše Slovenije, 2011
  dr. Andreja Zapušek Černe, Damjan Černe in ZDSSS
 • Delavnice ozaveščanja predšolskih in osnovnošolskih otrok.
  MDSSNG
 • Dostop do kulturne dediščine- slepi in slabovidni. Prispevek na delavnici ‘Sprehod za vse’ v sklopu projekta CLEAR Urbanistični inštitut in Mestna občina Kranj, september 2013
  Andreja Albreht
 • Okrogla miza ob mednarodnem dnevu bele palice.Idrija, oktober 2013
  MDSSNG, Igor Miljavec, Andreja Albreht
 • E-učenje v okviru projekta CLEAR Accessibility For All. E-učenje v okviru projekta CLEAR Accessibility For All. Mestna občina Velenje
  dr. Andreja Zapušek Černe, Damjan Černe
 • Predstavitev Vrta čutil ob Zavodu za slepo in slabovidno mladino. Predstavitev v okviru prireditve Odprte Hiše Slovenije, oktober 2012, 2013
  IIrena Rozman Fattori, Andreja Albreht

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNE JAVNOSTI 

Izobraževanje projektantov in študentov

Priprava priročnikov in strokovnih predavanj za projektante v zvezi z inkluzivnim načrtovanjem in načrtovanjem talnega taktilnega vodilnega sistema, izobraževanje študentov arhitekture in krajinske arhitekture z delavnicami in predavanji v okviru rednih študijskih programov krajinske arhitekture, gradbeništva in arhitekture.

Reference:

 • Prostor, dostopen tudi slepim in slabovidnim. Prispevek na razstavi Društva krajinskih arhitektov. Primeri dobre prakse kot izhodišče za oblikovanje krajinske politike Slovenije:, oktober 2012
  dr. Andreja Zapušek Černe, Andreja Albreht, ZDSSS
 • Prostor, dostopen tudi slepim in slabovidnim. Prispevek na razstavi Društva krajinskih arhitektov. Primeri dobre prakse kot izhodišče za oblikovanje krajinske politike Slovenije:, oktober 2012
  dr. Andreja Zapušek Černe, Andreja Albreht, ZDSSS
 • Prostorsko načrtovanje za izboljšanje dostopnosti.Predavanje v okviru projekta Občina po meri invalidov, Nova Gorica , avgust 2012
  dr. Andreja Albreht, dr. Andreja Zapušek Černe
 • Videti Tivoli. Sodelovanje in strokovna pomoč na Oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete pri pripravi idejnih zasnov ureditve Tivolija za slepe in slabovidne in razstave v okviru seminarja pri prof. dr. Ani Kučan; Ljubljana, 2007
  dr. Andreja Zapušek Černe, Andreja Albreht

Prispevki na strokovnih konferencah

Sodelovanje na strokovnih konferencah v zvezi z izobraževanjem ljudi s posebnimi potrebami in inkluzivnim načrtovanjem okolja.

Reference:

 • Dostopnost okolja za slepe in slabovidne s poudarkom na talnem taktilnem vodilnem sistemu. Strokovni seminar. Organizacija: ZDSSS, Mestna občina Ljubljana, Zavod DOSTOP; Ljubljana, november 2014.
  Andreja Albreht, dr. Andreja Zapušek Černe, Igor Miljavec, Peter Rot, Polona Car, Marko Mikulin, Petra Krištof
 • Accesible tourism in rural areas. Prispevek na mednarodnem srečanju 'International Meeting on Accesible Tourism' ob stoletnici Rittmeyerjevega inštituta v Trstu, november 2013
  Andreja Albreht
 • Prostorsko načrtovanje za izboljšanje dostopnosti. Prispevek na simpoziju v okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih pod vodstvom ZDSSS, oktober 2013
  Andreja Albreht, dr. Andreja Zapušek Černe
 • Okrogla miza ‘Dostopnost kulturne dediščine in njenih vsebin v starem Kranju za vse’. Okrogla miza v okviru projekta CLEAR; občina Kranj in Urbanistični inštitut, september 2013
  Andreja Albreht
 • Pomen primerno oblikovanih zelenih prostorov pri vključevanju in izobraževanju slepih in slabovidnih. Prispevek na konferenci ZRC SAZU Slepi in slabovidni v družbi, april 2013
  Andreja Albreht, Irena Rozman Fattori
 • Načrtovanje sistema varnih poti v mestih za večjo samostojnost slepih in slabovidnih. Prispevek na konferenci ZRC SAZU, april 2013
  dr. Andreja Zapušek Černe, Andreja Albreht
 • Načrtovanje odprtega prostora za vse – tudi za slepe in slabovidne. Prispevek na strokovnem posvetu » Za boljše življenje in brez ovir«; Krško, junij 2010
  Andreja Albreht, prof. dr. Ana Kučan, dr. Andreja Zapušek Černe
 • Načrtovanje okolja za vključevanje slepih in slabovidnih. Prispevek na strokovnem posvetu »Urbano okolje brez arhitektonskih in drugih ovir«; Mestni muzej Ljubljana, 2006
  Andreja Albreht, prof. dr. Ana Kučan

Izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

Vodenje in izvajanje strokovnih seminarjev v programu strokovnega izpopolnjevanja delavcev v vzgoji in izobraževanju

Reference:

 • Priznanje Antona Skale za izjemne dosežke ter uspešno in inovativno delo na področju tiflopedagoške teorije in prakse;
  Mirjana Hafnar
 • Strokovni članki v revijah Defektologica Slovenica, Rehabilitacija, Obzornik zdravstvene nege, prispevki na državnih strokovnih konferencah Kongres defektologov Alpe-Jadran, Ješetovi dnevi, Izobraževalni dnevi defektologov itd.
  Mirjana Hafnar
 • Program stalnega strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju: ZRSŠ (2003- 09) sodelovanje in izvajanje programa (navodila za izvajanje integracije slepih in slabovidnih dijakov, izobraževanje slepih otrok s posebnimi potrebami v devetletni osnovni šoli)
  Mirjana Hafnar
 • Firis – Izobraževanje delovnih inštruktorjev Vodenje in izvajanje strokovnih seminarjev za sodelavce, člane društev slepih ter njihove družine;
 • Priprava navodil za prilagojeno izvajanje programov z DSP za slepe in slabovidne - prilagojenih programov za slepe in slabovidne otroke NIS,EIS OŠ, predšolske vzgoje 2002-2006
  Mirjana Hafnar
 • Oblikovanje vsebinskih in pedagoških osnov predmeta komunikacija in mobilnost v prilagojenem programu za slepe in slabovidne Ekonomski tehnik itn.
  Mirjana Hafnar
 • Projekt Rehabilitacija kasneje oslepelih oseb in organizacija ter izvajanje programov rehabilitacije; Šk. Loka avgust 1994 Mirjana Hafnar
  Mirjana Hafnar
 • Strokovno sodelovanje: Predsednica področne skupine Slepi in slabovidni v Nacionalni komisiji za prenovo vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, strokovna sodelavka Državnega izpitnega centra (za posebne potrebe), strokovna sodelavka IRS – v storitvah zaposlitvene rehabilitacije za slepe osebe, članica delovne skupine za pripravo posebnega programa vzgoje in izobraževanja – rehabilitacijski program za slepe in slabovidne otroke 2002, izvedenka za pedagoško področje – imenovanje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževalno področje 2007, članica Področne strokovne skupine za osebe s posebnimi potrebami NSS za pripravo Bele knjige 2009 visokošolska sodelavka - Asistenka za področje specialne pedagogike (PEF Koper) 2009 itd.
  Mirjana Hafnar

IZOBRAŽEVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV

Priprava izobraževalnih  predavanj in delavnic za zaposlene na upravnih enotah, informacijskih točkah, zdravstvene delavce, zaposlene na javnih zavodih in centrih (ZZZS, ZRSZ, CSD) itd.; usposabljanje uradnih oseb za delo s slepimi in slabovidnimi, gluhimi in naglušnimi, gibalno oviranimi itd., neposredno svetovanje v zvezi z dejavnostjo, ki jo opravljajo.

IZOBRAŽEVANJE PONUDNIKOV STORITEV

Organizacija in vodenje seminarjev za ponudnike gostinskih in turističnih storitev, kulturne delavce, itd. Seminarji in delavnice so sestavljeni iz skupinskih srečanj, tematskih pogovornih sklopov ter praktičnih vaj s poudarkom na komunikacijskem treningu, osnovah znakovnega jezika, mobilnosti, orientaciji in spremljanju oseb z motnjami vidnega in slušnega zaznavanja. Seminarji, delavnice in drugi tipi izobraževanj se izvajajo ločeno glede na tip motenj (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni)

Reference:

© 2014 DOSTOP. Vse pravice pridržane. Avtorji: Brigada