Vstop za slepe in slabovidne

NAČRTOVANJE

Priprava strateških načrtov za izboljšanje prostorske dostopnosti

Priprava načrtov varnih poti v mestih, ki zagotavljajo neoviran dostop do pomembnih objektov v javni rabi z upoštevanjem vseh glavnih skupin uporabnikov s posebnimi potrebami. Ključni poudarki iz načrta: identifikacija ovir, predlogi za odstranitev ovir, lokacije talnih oznak za vodenje slepih in slabovidnih, predlogi za obnovo poti, izbiro materiala, ustrezno podajanje informacij itd.

Reference

Načrt varnih poti v občini Tolmin, 2015
Načrt varnih poti v občini Tolmin, 2015 Andreja Albreht, dr. Andreja Zapušek Černe, Damjan Černe
Idejna zasnova poti za dostop do parka Tivoli slepim in slabovidnim, 2013
Idejna zasnova poti za dostop do parka Tivoli slepim in slabovidnim, 2013dr. Andreja Zapušek Černe, Andreja Albreht, Damjan Černe
Načrt varnih poti za osebe z okvaro vida v mestu Velenje, 2013
Načrt varnih poti za osebe z okvaro vida v mestu Velenje, 2013 dr. Andreja Zapušek Černe, Andreja Albreht, Damjan Černe, Jošt Berčič
Načrt TTVS v ožjem mestnem središču Ljubljane, 2013
Načrt TTVS v ožjem mestnem središču Ljubljane, 2013Andreja Albreht, dr. Andreja Zapušek Černe, Damjan Černe

Izvajanje strateških načrtov dostopnosti

Priprava podrobnih izvedbenih načrtov in strokovno svetovanje ter nadzor pri izvedbi na podlagi Načrtov varnih poti.

Reference

Ureditev dostopnosti na Sedejevi cesti v Novi gorici, 2016
Prenova Šubičeve ceste v Ljubljani, 2016
Prenova Cankarjeve ceste v Ljubljani
Prenova Cankarjeve ceste v Ljubljani, 2015
Prenova Slovenske ceste v Ljubljani
Prenova Slovenske ceste v Ljubljani, 2015
Prenova Cankarjevega nabrežja v Ljubljani, 2014
Prenova Prešernove ceste v Tolminu, 2014
Prenova Bevkovega trga, Nova Gorica
Prenova Bevkovega trga, Nova Gorica, 2014
Mestna občina Ljubljana, območje Viča (v izvajanju), 2014
Mestna občina Ljubljana, območje Viča , 2014
Prenova Čopove ulice v Ljubljani
Prenova Čopove ulice v Ljubljani, 2013
Mestna občina Ljubljana, park Tivoli, 2013:upoštevanje priporočil v okviru vzdrževalnih del;

Prilagoditve v ustanovah in na javnih površinah

Svetovanje pri prilagajanju objektov v javni rabi, izvedbe presoj ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov zdravstvenih domov za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo, izvedba ukrepov za izboljšanje dostopnosti za funkcionalno ovirane osebe.

Reference

Presoja objekta s predlogi ukrepov Zdravstveni dom Slovenske Konjice, 2019
Presoja objekta s predlogi ukrepov Zdravstveni dom Logatec, 2019
Presoja objekta s predlogi ukrepov Zdravstveni dom Trebnje, 2019
Presoja objekta s predlogi ukrepov Zdravstveni dom Kranj, 2019
Presoja objekta in izvedba ukrepov, Mestna občina Slovenj Gradec, 2018
Presoja objekta in izvedba ukrepov, Zdravstveni dom Ajdovščina, Center za krepitev zdravja, 2018
Ureditev plaže za slepe in slabovidne v Izoli. Izvedba: junij 2016
Gozdna učilnica za slepe in slabovidne.
Gozdna učilnica za slepe in slabovidne. Izvedba: junij 2016
Izvedba ukrepov za izboljšanje dostopnosti za slabovidne, Dom upokojencev Nova Gorica, 2016
Izvedba ukrepov za izboljšanje dostopnosti za slabovidne, Mestna knjižnjica Idrija, 2015
Taktilne oznake v Knjižnici slepih in slabovidnih
Taktilne oznake v Knjižnici slepih in slabovidnih, 2014
Vrt čutil – učni vrt ob Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, izvedba 2008
Vrt čutil – učni vrt ob Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, izvedba 2008Irena Rozman Fattori, Andreja Albreht
Delna prilagoditev gradu Velenje gibalno in senzorno oviranim osebam – projekt CLEAR, 2014mag. Miha Krivic, Andreja Albreht, dr. Andreja Zapušek Černe, Damjan Černe

Študije dostopnosti turističnih območij

Pregled in opredelitev potencialnih destinacij dostopnih za posamezne skupine uporabnikov, predlogi za izboljšanje dostopnosti do posameznih točk za določene skupine ljudi, sodelovanje s turističnimi informacijskimi centri itd.

SVETOVANJE OBČINAM

Sodelovanje pri oblikovanju mestnih prostorskih politik

Aktivno sodelovanje z občinami pri sprejemanju temeljnih občinskih aktov in osnovnih odločitev v zvezi s prostorom (od javnega prostora, pa do prometa).

Kontaktni obrazec

SVETOVANJE PROJEKTANTOM

Priprava načrtov za izboljšanje prostorske dostopnosti v urbanem okolju

Svetovanje projektantom pri načrtovanju javnih površin, pregledi izdelanih projektov za urejanje površin in objektov v javni rabi.

Kontaktni obrazec

SVETOVANJE PONUDNIKOM STORITEV

Svetovanje na terenu v zvezi z odpravljanjem arhitekturnih ovir v javnih ustanovah, turističnih destinacijah itd.

Kontaktni obrazec
Zavod DOSTOP
Cesta 27.aprila 35
1000 Ljubljana
ID za DDV: SI 25624474
T
+386 (0)31 803 343
T
+386 (0)41 989 345
E
info@dostop.org
© 2014. Vse pravice pridržane
Avtorji: Brigada
  Kontaktni obrazec
* zahtevani podatki

Captcha image

Ne morete prebrati varnostne kode? Osvežite kodo.

Hvala!

Zahvaljujemo se vam za vaše sporočilo. V kratkem bomo stopili v kontakt z vami!

Zaprite okno