Vstop za slepe in slabovidne

OZAVEŠČANJE ŠIRŠE JAVNOSTI

in senzibilizacija družbe

Priprava in izvedba ozaveščevalnih akcij, predavanj, delavnic, razstav itd, priprava člankov, promocijskega materiala itd., spodbujanje zavesti o raznoliki družbi, spreminjanje odnosa do ranjljivih skupin, zagotavljanje informacij o pravilnem ravnanju in komunikaciji z ljudmi s posebnimi potrebami itd., motiviranje in vključevanje ljudi v proces spreminjanja družbe, aktivno vključevanje šolarjev.

Reference

Celostno načrtovanje dostopnosti.
Celostno načrtovanje dostopnosti. Predavanje v sklopu okrogle mize Sveta invalidov Občine Kočevje, 2016.
Prehodi za pešce - tudi za gibalno ovirane in slepe in slabovidne.Predstavitev v ciklu oddaj Varen korak – varni prehodi za pešce na radiu Univox; Kočevje; september 2015
Kako je biti slep?
Kako je biti slep? Delavnica za otroke iz Viških vrtcev v Ljubljani; maj 2015
Edo Murtić- Highway 1952 Sodelovanje na posvetu ob veččutni razstavi za slepe in slabovidne osebe v Moderni galeriji; marec 2015
Dostopnost informacij za slepe in slabovidne Predavanje na 3. slovenski konferenci za invalide "Videti in uvideti - slepi invalidi v skupnosti" v Vili Bianci v Velenju 2015
Prostor z vsemi čuti.
Prostor z vsemi čuti. Predavanje z vodenim ogledom Tivolija v okviru tematskega sklopa Zaznavanje prostora pri predmetu Trgi, ulice in stavbe okoli nas na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Ljubljana, november 2014.Andreja Albreht, dr. Andreja Zapušek Černe, Meta Kutin
Ranljive skupine v prometu. Izobraževalna delavnica ob tednu mobilnosti; Nova Gorica, oktober 2014. Igor Miljavec, Andreja Albreht
Sightless Common Ground.
Sightless Common Ground. Ozaveščevalna akcija v okviru Beneškega arhitekturnega bienala 2012: pod okriljem skupine Arhitektura in otroci dr. Andreja Zapušek Černe, Damjan Černe, ZDSSS
Sprehod po Cankarjevi z belo palico.
Sprehod po Cankarjevi z belo palico. Ozaveščevalna akcija v okviru meseca krajinske arhitekture DKAS, april 2012dr. Andreja Zapušek Černe , Saša Piano, Andreja Albreht, ZDSSS
Reference
Črni bar. Ozaveščevalna akcija v okviru prireditve Odprte hiše Slovenije 2012 Andreja Albreht, dr. Andreja Zapušek Černe in ZDSSS

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNE JAVNOSTI

Izobraževanje projektantov in študentov

Priprava priročnikov in strokovnih predavanj za projektante v zvezi z inkluzivnim načrtovanjem in načrtovanjem talnega taktilnega vodilnega sistema, izobraževanje študentov arhitekture in krajinske arhitekture z delavnicami in predavanji v okviru rednih študijskih programov krajinske arhitekture, gradbeništva in arhitekture.

Prispevki na strokovnih konferencah

Sodelovanje na strokovnih konferencah v zvezi z izobraževanjem ljudi s posebnimi potrebami in inkluzivnim načrtovanjem okolja.

Izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

Vodenje in izvajanje strokovnih seminarjev v programu strokovnega izpopolnjevanja delavcev v vzgoji in izobraževanju

Izobraževanje javnih uslužbencev

Priprava izobraževalnih  predavanj in delavnic za zaposlene na upravnih enotah, informacijskih točkah, zdravstvene delavce, zaposlene na javnih zavodih in centrih (ZZZS, ZRSZ, CSD) itd.; usposabljanje uradnih oseb za delo s slepimi in slabovidnimi, gluhimi in naglušnimi, gibalno oviranimi itd., neposredno svetovanje v zvezi z dejavnostjo, ki jo opravljajo.

Izobraževanje ponudnikov storitev

Organizacija in vodenje seminarjev za ponudnike gostinskih in turističnih storitev, kulturne delavce, itd. Seminarji in delavnice so sestavljeni iz skupinskih srečanj, tematskih pogovornih sklopov ter praktičnih vaj s poudarkom na komunikacijskem treningu, osnovah znakovnega jezika, mobilnosti, orientaciji in spremljanju oseb z motnjami vidnega in slušnega zaznavanja. Seminarji, delavnice in drugi tipi izobraževanj se izvajajo ločeno glede na tip motenj (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni)

Reference

Reference
Čutim prostor. Serija delavnic s predavanji v sedmih slovenskih mestih: Laško, Kočevje, Krško, Kranj, Novo mesto, Tolmin, Velenje, 2016
Talni taktilni vodilni sistem za osebe z okvaro vida v MOL. Prispevek na mednarodni razstavi Društva krajinskih arhitektov. "Zelena infrastruktura – novi izzivi načrtovanja mestne krajine"; maj 2016
Sprehod po Ljubljani. Predstavitev talnega taktilnega vodilnega sistema v sklopu vodenega ogleda Ljubljane v okviru mednarodnega srečanja krajinskih arhitektov Krajina-krajobraz- pejsaž; maj 2016
Načrtovanje prometnih ureditev ob upoštevanju ranljivih skupin. Prispevek na letni skupščini mreže CIVINET v Novi gorici. 2016
Dostopnost grajenega okolja. Predavanje na strokovnem posvetu gradbenih inšpektorjev IRSOP. Tacen, 2016
Smernice za načrtovanje zunanjih površin vrtcev in šol za učinkovito vključevanje slepih in slabovidnih otrok. Predavanje na seminarju Inkluzivnost fizičnega učnega okolja v vrtcih in šolah. 2015
Reference
Prostor, dostopen tudi slepim in slabovidnim. Prispevek na razstavi Društva krajinskih arhitektov. Primeri dobre prakse kot izhodišče za oblikovanje krajinske politike Slovenije:, oktober 2012 dr. Andreja Zapušek Černe, Andreja Albreht, ZDSSS
Kaj pomeni dostopnost? Izobraževalna delavnica na temo dostopnega turizma za Lokalno akcijsko skupino (LAS); Celje, marec 2016
O slepoti in slabovidnosti. Izobraževalna delavnica za zaposlene v Zdravstvenem domu Idrija; Idrija, marec 2016
Usposabljanje za spremljevalce, prostovoljce ter strokovne delavce v Cerknem, 2014MDSSNG, Mirjana Hafnar, Sonja Pungertnik
Reference
Prostor, dostopen tudi slepim in slabovidnim. Prispevek na razstavi Društva krajinskih arhitektov. Primeri dobre prakse kot izhodišče za oblikovanje krajinske politike Slovenije:, oktober 2012 dr. Andreja Zapušek Černe, Andreja Albreht, ZDSSS
Reference
Videti Tivoli. Sodelovanje in strokovna pomoč na Oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete pri pripravi idejnih zasnov ureditve Tivolija za slepe in slabovidne in razstave v okviru seminarja pri prof. dr. Ani Kučan; Ljubljana, 2007 dr. Andreja Zapušek Černe, Andreja Albreht
 
Zavod DOSTOP
Cesta 27.aprila 35
1000 Ljubljana
ID za DDV: SI 25624474
T
+386 (0)31 803 343
T
+386 (0)41 989 345
E
info@dostop.org
© 2014. Vse pravice pridržane
Avtorji: Brigada