Vstop za slepe in slabovidne

Novice

 

Seminar Zagotavljanje univerzalne dostopnosti v odprtem prostoru

NOVEMBER 2020: Zavod Dostop in IPoP – Inštitut za politike prostora bosta v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije izvedla spletni seminar z naslovom Zagotavljanje univerzalne dostopnosti v odprtem prostoru, ki bo potekal 24.11.2020 od 13:00 – 15:00 na spletni platformi Zoom. Izvedbo programa sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor v okviru razpisa za Sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2020. 
Program seminarja
Prijavnica

Predstavitev Talnega taktilnega vodilnega sistema v Ljubljani

OKTOBER 2019: Ob dnevu bele palice vas vljudno vabimo na predstavitev talnega taktilnega vodilnega sistema. Predstavili glavne značilnosti sistema in taktilnih oznak ter tehnike in uporabo bele palice in se s skupino tiflopedagogov sprehodili po Ljubljanskih ulicah. Predstavitev bo 15. oktobra ob 15. uri na avtobusnem postajališču Ajdovščina v smeri proti Bežigradu. Predstavitev organizirajo Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Center IRIS in Zavod DOSTOP, dogodek pa sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor. 

Predstavitev Strateškega načrta dostopnosti Mestne občine Nova Gorica

SEPTEMBER 2019: V ponedeljek, 16.septembra je na Mestni občini Nova Gorica v sklopu Tedna mobilnosti potekala predstavitev Strateškega načrta dostopnosti Nova Gorica s predavanjem Andreje Albreht na temo Dostopnost! In kakšna je naša vloga pri njej? Predstavitve in razprave so se udeležili predstavniki občinske uprave in javnih ustanov v Mestni občini Nova Gorica. 

Predstavitev Strateškega načrta dostopnosti Slovenj Gradec

APRIL 2019: Mestna občina Slovenj Gradec je sprejela Strateški načrt dostopnosti, v katerem je določila Smernice za zagotavljanje dostopnosti na zunanjih površinah v skladu z Gradbenim zakonom. Javne predstavitve 18.4.2019 so se udeležili vsi predstavniki pomembnejših javnih ustanov in v obširni razpravi izrazili veliko pripravljenost za sodelovanje pri zagotavljanju dostopnosti na vseh področjih. 

Priročnik Strateško načrtovanje dostopnosti

JANUAR 2019: Izšel je novi elektronski priročnik Strateško načrtovanje dostopnosti, ki ga je za Ministrstvo za okolje in prostor pripravil Zavod DOSTOP. V njem je popisan postopek izdelave strateškega načrta dostopnosti. Priročnik v pdf obliki. Verzijo brez slik, prilagojeno za slepe in slabovidne lahko pridobite na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. 

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov

JUNIJ 2018: V Uradnem listu RS, št, 41/18  je bil objavljen Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov. Pravilnik prinaša novosti predvsem na področju dostopnosti za slepe in slabovidne in opredeljuje nekaj novih standardov, ki jih je treba upoštevati pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov. 

Mednarodna konferenca Low vision

JUNIJ 2018: Na mednarodni konferenci Low vision, ki je potekala med 15. In 17. Junijem v Laškem v organizaciji EBU in ZDSSS,  je prestavnica Zavoda DOSTOP Andreja Albreht v prispevku "Inclusive architecture" predstavila dobre prakse uvajanja univerzalnega oblikovanja v Sloveniji ter pomen sodelovanja z uporabniki in strateškega načrtovanja dostopnosti.

"Dostopnost javnih storitev"

JUNIJ 2018:  V Škofji Loki se je 12.6. z delavnico "Dostopnost javnih storitev" zaključila izdelava Strateškega načrta dostopnosti. Sodelavci Zavoda Dostop in društva MDSSNG so v sodelovanju z lokalnimi invalidskimi društvi predstavnikom občinske uprave in javnih ustanov v Škofji Loki prikazali najpogostejše težave, ki jih imajo uporabniki pri dostopu do storitev ter predstavili kakšne so možnosti za izboljšanje.

Svetovalna mreža dostopnosti

Junij 2018: Zavod DOSTOP začenja s projektom Svetovalna mreža dostopnosti, ki je sofinanciran v okviru razpisa na Ministrstvu za okolje in prostor. V projektu bodo svetovalci na petih slovenskih občinah izvajali izobraževanje zaposlenih na občinskih upravah na področju prostora v zvezi s taktilnimi oznakami za slepe in slabovidne. Poleg tega bodo v okviru projekta izvajali recenzije aktualnih projektov javnih ureditev in tako projektantom svetovali pri projektiranju talnega taktilnega vodilnega sistema. Prvo izobraževanje je predvideno 8. junija v Kočevju, nato pa sledijo še izobraževanja na občinah Škofja Loka, Nova Gorica, Jesenice in Ajdovščina.

Strateški načrti dostopnosti – smernice za zagotavljanje dostopnosti

V skladu z 22.členom Gradbenega zakona lahko občine pripravijo smernice za zagotavljanje dostopnosti. V dogovoru z invalidskimi organizacijami občine izdelajo dokument, v katerem je določeno, kako se v posamezni občini urejajo zunanje javne površine, da zadostijo zahtevam slovenske zakonodaje in mednarodne konvencije o pravicah invalidov najbolj učinkovito in z najmanj stroški. Pri tem se upošteva značilnosti lokalnega prostora, pomembnost kraja za osebe z oviranostmi in splošne zahteve v povezavi z dostopnostjo. Prvi tovrstni dokument, ki ga je Zavod DOSTOP pripravil za občino Škofja Loka se bo zaključil konec maja z izobraževalno delavnico. Po večletnih izkušnjah, ki jih ima Zavod DOSTOP s pripravo strateških načrtov dostopnosti, je to prvi tovrstni dokument, ki je bil pripravljen v skladu z zahtevami noviega gradbenega zakona. Dostopnost obravnava celostno, ne le v povezavi s prostorom, temveč tudi v zvezi z informacijami in storitvami. Pravkar začenja s pripravo takšnega načrta tudi občina Ajdovščina. Ljubljana, maj 2018

Predlog pravilnika o univerzalni graditvi

V javni obravnavi je predlog Pravilnika o univerzalni graditvi: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=7218 Pripombe in dopolnitve je mogoče oddati do 10.5.2018. Ljubljana, april 2018.

Izobraževalna delavnica o dostopnosti javnih ustanov v Idriji

V četrtek, 15.2. je bila v Idriji delavnica v zvezi z dostopnostjo javnih ustanov in mestnih površin. Prisotni so bili predstavniki vseh pomembnejših idrijskih javnih ustanov. Sodelavci Zavoda DOSTOP in Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica so predstavili osnove v zvezi z zagotavljanjem dostopnega okolja, ki jih morajo poznati zaposleni na javnih ustanovah ter podrobneje predstavili tudi dostopnost spletnih strani. Idrija, februar 2018.

Izdan priročnik Univerzalna stanovanjska graditev

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z invalidskimi organizacijami in Zavodom DOSTOP izdalo priročnik Univerzalna stanovanjska graditev. Priročnik v prvem delu predstavlja princip univerzalnega oblikovanja in razlaga različne termine, ki se uporabljajo na tem področju. V drugem delu je podrobneje predstavljena t.i. univerzalna stanovanjska graditev, ki vključuje tudi prilagodljivo stanovanjsko graditev oz. graditev stanovanj, ki jih je mogoče naknadno prilagoditi za osebe z oviranostmi. Priročnik v pdf obliki. Ljubljana, december 2017.

Gradbeni zakon

V Uradnem listu je bil 2. novembra 2017 objavljen Gradbeni zakon, ki se bo začel uporabljati 1. junija 2018. Ta zakon nadomešča dosedanji Zakon o graditvi objektov in prinaša pomembne novosti tudi na področju univerzalne dostopnosti. Univerzalna graditev je namreč določena kot ena izmed bistvenih zahtev pri graditvi objektov. Podrobnosti v zvezi s to temo določa 22. člen tega zakona. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7108
Ljubljana, november 2017.

Brezplačna delavnica o dostopnosti javnih ustanov in mestnih površin na Jesenicah

V četrtek, 12.10. ob 13ih bo ​na Jesenicah v Kolpernu na Stari Savi brezplačna delavnica v zvezi z dostopnostjo javnih ustanov ​in mestnih površin na Jesenicah. Več informacij o projektu in delavnici: Program. Prijave na: zavod.dostop@gmail.com

Nov termin delavnice Čutim prostor v Zagorju

V sredo, 4.10. ob 14ih bo v prostorih PGD Zagorje-mesto brezplačna delavnica v zvezi z dostopnostjo javnih ustanov, ki je 20.9.2017 odpadla zaradi bolezni. Več informacij o projektu in delavnici: Program. Prijave na: zavod.dostop@gmail.com

Delavnica o dostopnosti javnih ustanov v Slovenj Gradcu

V sredo, 27.9. ob 13ih bo v prostorih MKC Slovenj Gradec brezplačna delavnica v zvezi z dostopnostjo javnih ustanov za ljudi z okvarami vida in sluha. Več informacij o projektu in delavnici: Program. Prijave na: zavod.dostop@gmail.com

V Postojni prva izmed delavnic v ciklu Čutim prostor 2017

V četrtek 14.9. bo v prostorih Kulturnega doma Postojna brezplačna delavnica v zvezi z dostopnostjo javnih ustanov za ljudi z okvarami vida in sluha. Več informacij o projektu in delavnici: Program. Prijave na: zavod.dostop@gmail.com

Izdan nov priročnik o dostopu do informacij v javnih prostorih.

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z invalidskimi organizacijami in Zavodom DOSTOP izdalo priročnik Inkluzivno oblikovanje in dostop do informacij v okviru načrtovanja in gradnje objektov v javni rabi.  Priročnik opisuje težave s katerimi se soočajo invalidi in drugi uporabniki z oviranostmi pri dostopu do informacij v javnih objektih. S pomočjo fotografij opisuje primere dobrih rešitev in neustrezne načine podajanja informacij. Priročnik je namenjen predvsem projektantom in oblikovalcem, ki morajo po zakonodaji javne ustanove in informacije v njih oblikovati tako, da so dostopne vsem. Zelo uporaben in priporočljiv je tudi za investitorje in vse, ki naročajo načrte javnih ureditev, informacijske table, opremo v javnih ustanovah itd.  Ljubljana, 13. 2. 2017 Priročnik v pdf obliki.

Izdali priročnik "Z belo palico po mestu"

Zavod DOSTOP in Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije sta izdala priročnik za načrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema za slepe in slabovidne Z belo palico po mestu. Namenjen je predvsem projektantom, saj vsebuje podrobne rešitve in razlago standarda SIST 1186 Talni taktilni vodilni sistem. Elektronska verzija priročnika je dostopna na spletni strani Zavoda DOSTOP, tiskani izvod pa lahko dobite po naročilu na naslovu info@dostop.org. Ljubljana, 18. 11. 2016. Priročnik v pdf obliki.  

Projekt Čutim prostor za boljšo dostopnost javnih ustanov

Zavod Dostop pričenja z izvajanjem projekta ČUTIM PROSTOR, ki predvideva izvedbo serije izobraževalnih delavnic po Sloveniji, namenjenih izboljšanju dostopnosti mestnega prostora in objektov v javni rabi za ljudi z okvarami vida in sluha. Delavnice bodo izvedene oktobra in novembra v sedmih slovenskih mestih. Ljubljana, 29. 9. 2016  Več...

Standard SIST 1186 Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne

Izšel je standard SIST 1186 Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne, pri pripravi katerega so sodelovali sodelavci Zavoda DOSTOP. Pridobite ga lahko na spletni strani SIST : http://www.sist.si/talni-taktilni-vodilni-sistem-za-slepe-in-slabovidne.html
Ljubljana, 1.6.2016

Predavanje 'Dostopnost grajenega okolja' na  strokovnem posvetu gradbenih inšpektorjev IRSOP. Tacen 19.4.2016

Andreja Albreht bo na predavanju predstavila novosti, ki jih predvidevajo novi standardi s področja dostopnosti grajenega okolja s posebnim poudarkom na načrtovanju talnega taktilnega sistema za slepe in slabovidne.

Predavanje 'Celostno načrtovanje dostopnosti' v sklopu okrogle mize Sveta invalidov Občine Kočevje, 12.4.2016

Andreja Albreht je na predavanju predstavila, kako se s strateškim načrtovanjem lahko izboljša dostopnost občine, mesta in javnih ustanov. Udeleženci so se skozi prikaze primerov kakovostnega podajanja dostopnih informacij, oblikovanja prostora brez ovir in tudi neustreznih rešitev seznanili s tem, kaj vse zajema pojem dostopnosti.

Izobraževalna delavnica za zaposlene v Zdravstvenem domu Idrija, 23.3.2016

Na delavnici je 62 zdravstvenih delavcev spoznavalo posebnosti slepih in slabovidnih, njihovo dojemanje okolice, načine, kako pristopiti k osebi z okvaro vida in pripomočke za lažje delovanje pri vsakodnevnem življenju in delu. Zavod DOSTOP in MDSSNG. http://www.idrija.si/novice-obvestila-arhiv/3969-zdravstveni-dom-idrija-in-medobcinsko-drustvo-slepih-in-slabovidnih-nova-gorica-z-roko-v-roki.html

Panelna diskusija v okviru projekta TB: mladi, mesto in dediščina. Idrija, 5.3.2016

Igor Miljavec je sodeloval v diskusiji s predstavitvijo težav invalidskih skupin in rešitev povezanih z dostopnostjo.

Izobraževalna delavnica na temo dostopnega turizma za LAS Raznolikost podeželja. Celje, 2.3. 2016

Andreja Albreht je na delavnici s primeri predstavila možnosti za izboljšanje dostopnosti turističnih destinacij in objektov in priložnosti za vključevanje vsebin, povezanih z dostopnostjo v razvojne projekte.

Letna skupščina mreže CIVINET v Novi gorici, 10.2.2016

Na letni skupščini mreže CIVINET  bo Andreja Albreht  predstavila prispevek z naslovom : Načrtovanje prometnih ureditev ob upoštevanju ranljivih skupin. Izpostavila bo najpogostejše težave s katerimi se srečujejo ljudje z okvarami vida, gibalno ovirani in drugi ter rešitve, ki jih je mogoče uporabiti v teh primerih.

Teden mobilnosti v Novi Gorici

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica in Zavod Dostop pripravljata v sodelovanju s Policijsko postajo Nova Gorica in Medobčinsko upravo občin Nova Gorica in Brda (Redarska služba) v torek, 22. 9. 2015 med 10.00 in 11.30 demonstracijsko akcijo mobilnosti slepih in slabovidnih po ulicah Nove Gorice. Dogodek sodi v okvir prireditev ob letošnjem evropskem tednu mobilnosti in dnevu brez avtomobila, ki v Mestni občini Nova Gorica potekajo med 16. in 22. septembrom 2015.
Informacije o dogodku:
http://www.nova-gorica.si/v_srediscu/
Program in dogajanje:
http://www.nova-gorica.si/evropski_teden_mobilnosti/

Sodelovanje v oddaji  »Prehodi za pešce - tudi za gibalno ovirane in slepe in slabovidne « na radiu Univox. Kočevje, 15.9.2015

V oddaji,  ki jo bo v okviru serije oddaj z naslovom  »Varen korak – varni prehodi za pešce,  organiziralo AMD Kočevje bo Andreja Albreht iz Zavoda DOSTOP predstavila praktične izkušnje in rešitve v zvezi z načrtovanjem prometnih površin in varnostjo v prometu z vidika ranljivih skupin.

Predavanje na seminarju Inkluzivnost fizičnega učnega okolja v vrtcih in šolah. Ljubljana, 9.6.2015

Na seminarju, ki sta ga organizirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Geodetski inštitut Slovenije, bo Andreja Albreht iz Zavoda DOSTOP predstavila smernice za načrtovanje zunanjih površin vrtcev in šol za učinkovito vključevanje slepih in slabovidnih otrok.

Predavanje na 3. slovenski konferenci za invalide "Videti in uvideti - slepi invalidi v skupnosti" v Vili Bianci v Velenju 9.4. in 10.4.2015

Dr. Andreja Zapušek Černe iz zavoda Dostop je na 3. slovenski konferenci za invalide "Videti in uvideti – slepi invalidi v skupnosti" predstavila referat Dostopnost informacij za slepe in slabovidne.

Predstavitev talnega taktilnega vodilnega sistema in dejavnosti zavoda DOSTOP  v okviru rednega srečanja Lions klub Ljubljana v hotelu Lev v Ljubljani 2. 4. 2015

Andreja Albreht, direktorica zavoda Dostop je članom Lions kluba Ljubljana predstavila načrt varnih poti in  uvajanje talnega taktilnega vodilnega sistema v Ljubljani ter druge dejavnosti zavoda DOSTOP.

Predstavitev Načrta varnih poti na okrogli mizi “Ljudje s posebnimi potrebami so del našega okolja – pot od otroštva do odraslosti “ na Osnovni šoli Idrija 26.3.2015

Predsednik Igor Miljavec iz Medobčinskega društva slepih in slabovidnih (MDSS) Nova Gorica je aktivno sodeloval na okrogli mizi in predstavil Načrt varnih poti v Idriji, ki jih je pripravil zavod Dostop v sodelovanju z MDSS Nova Gorica za vse ljudi z posebnimi potrebami.

Predstavitev dejavnosti zavoda DOSTOP v okviru rednega srečanja Lions klub Žalec, 9. 3. 2015

Dr. Andreja Zapušek Černe je članom Lions kluba Žalec predstavila dejavnosti zavoda Dostop.

MDSSNG sodeluje na okrogli mizi Kariernega centra Evropske pravne fakultete 2. decembra 2014 ob 16.30.

Igor Miljavec, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica bo na okrogli mizi na temo Odstanjevanje grajnih ovir kot nepremičninski izziv sodobne demokratične družbe predstavil pogled na tematiko z vidika ranljivih skupin.

Zavod DOSTOP se bo predstavil v okviru rednega srečanja Lions klub Idrija v hotelu Jožef v Idriji 9. 12. 2014 ob 18.30.

Župan občine Idrija Bojan Sever bo predstavil strategijo razvoja občine po modelu pametne skupnosti, v okviru katere bo Andreja Albreht, direktorica zavoda Dostop govorila o varnih poteh za osebe s posebnimi potrebami.

Podpisano pismo o nameri o sodelovanju z Lions klubi Severne Primorske

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, Lions klubi četrte cone prve regije in Zavod DOSTOP so novembra 2014 podpisali pismo o nameri o sodelovanju in uresničevanju ciljev s področja zagotavljanja dostopnosti do prostora in storitev.

Vabilo na brezplačni strokovni seminar

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Mestna občina Ljubljana in Zavod DOSTOP organizirajo brezplačni strokovni seminar o urejanju dostopnosti urbanega prostora za slepe in slabovidne s poudarkom na talnem taktilnem vodilnem sistemu (TTVS) , ki bo potekal v sredo, 19. 11. 2014, od 9.30 dalje v Veliki sejni dvorani Mestne hiše v Ljubljani. Več o programu. Prijave zbiramo do petka, 14. 11. 2014, na naslovu polona.car@zveza-slepih.si ali telefonu 01 470 02 44

Zavod DOSTOP
Cesta 27.aprila 35
1000 Ljubljana
ID za DDV: SI 25624474
T
+386 (0)31 803 343
T
+386 (0)41 989 345
E
info@dostop.org
© 2014. Vse pravice pridržane
Avtorji: Brigada